Процедури по ЗОП

Публикувано: 10-07-2017 15:50

Обществена поръчка № 00147-2017-0012:

Публично състезание „Закупуване на специализиран автомобил /обредна кола/.“

Документация:

Решение от 10.07.2017 г.

Обявление от 10.072017 г.

Указания за доставка на обреден автомобил от 10.07.2017г.

Техническа спецификация от 10.07.2017 г.

Образци за доставка на обреден автомобил от 10.07.2017г.

Проект на договор от 10.07.2017 г.

Решение за прекратяване публикувано на 03.08.2017

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Публикувано: 03-07-2017 17:00

Обществена поръчка № 00147-2017-0011:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Закупуване на специализиран автомобил за сметосъбиране - (употребяван)“.

Документация:

Решение от 03.07.2017 г.

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) от 03.07.2017 г.

Указания за подготовка на офертата от 03.07.2017 г.

Проект на договор от 03.07.2017 г.

Техническа спецификация от 03.07.2017 г.

Образци на документи за участие от 03.07.2017 г.

Разяснение 1 публикувано на 17.07.2017 г.

Решение за прекратяване на процедурата публикувано на 31.07.2017 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Публикувано: 03-07-2017 11:00

РД-05-288/03.07.2017г.:

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП с предмет „Поддържане, ремонт и профилактика на уличното осветление на територията на община Трън.“"

Документация:

Обява от 03.07.2017 г.

Техническа спецификация от 03.07.2017 г.

Образци от 03.07.2017 г.

Проект на договор от 03.07.2017 г.

Протокол за избор на изпълнител публикуван на 31.07.2017 г.

==============================================================================

Публикувано: 03-07-2017 10:20

РД-05-287/03.07.2017г.:

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП с предмет „Осъществяване на транспортна услуга по доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2017 г. в планински и малки селища с население до 500 жители на територията на община Трън"

Документация:

Обява от 03.07.2017 г.

Задание от 03.07.2017 г.

Образци от 03.07.2017 г.

Проект на договор от 03.07.2017 г.

Удължаване на срок за прием на оферти публикувано 12.07.2017 г.

==============================================================================

Публикувано: 27-06-2017 16:50

Обществена поръчка № 00147-2017-0010:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на улици – гр. Трън“.

Документация:

Решение от 27.06.2017 г.

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) от 27.06.2017г.

Указания за подготовка на офертата от 27.06.2017 г.

Проект на договор от 27.06.2017 г.

Методика от 27.06.2017 г.

Техническа спецификация от 27.06.2017 г.

Образци на документи за участие от 27.06.2017 г.

Протокол 1 публикуван на 08.08.2017 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Публикувано: 27-06-2017 16:23

Обществена поръчка № 00147-2017-0009:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Укрепване на свлачища по път IV-ти клас Трън – с.Ломница“.

Документация:

Решение от 27.06.2017 г.

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) от 27.06.2017г.

Указания за подготовка на офертата от 27.06.2017 г.

Проект на договор от 27.06.2017 г.

Методика от 27.06.2017 г.

Техническа спецификация от 27.06.2017 г.

Образци на документи за участие от 27.06.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 03.08.2017 г.

Протокол 1 публикуван на 09.08.2017 г.

Протокол 2 публикуван на 09.08.2017 г.

Протокол 3 публикуван на 09.08.2017 г.

Решение за класиране публикувано на 09.08.2017 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Публикувано: 27-06-2017 16:10

Обществена поръчка № 00147-2017-0008:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на тротоар на улица „Девети септември” – гр. Трън“.

Документация:

Решение от 27.06.2017 г.

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) от 27.06.2017г.

Указания за подготовка на офертата от 27.06.2017 г.

Проект на договор от 27.06.2017 г.

Методика от 27.06.2017 г.

Техническа спецификация от 27.06.2017 г.

Образци на документи за участие от 27.06.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 03.08.2017 г.

Протокол 1 публикуван на 09.08.2017

Протокол 2 публикуван на 09.08.2017

Протокол 3 публикуван на 09.08.2017

Решение за класиране публикувано на 09.08.2017 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Публикувано: 17-05-2017 14:23

Обява за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20 ал. 3 от ЗОП с предмет „Поддържане, ремонт и профилактика на уличното осветление на територията на община Трън.“

Документация:

Обява от 17.05.2017 г.

Образци от 17.05.2017

Техническа спецификация от 17.05.2017 г.

Проект на договор

Заповед за прекратяване от 23.06.2017 г.

==============================================================================

Публикувано: 03-04-2017 16:53

Обществена поръчка № 00147-2017-0007:

Публично състезание „Основни ремонти на дворове по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Основен ремонт на двора на Детска градина „Ален мак“; Обособена позиция №2 „Основен ремонт на двора на СУ „Гео Милев““.

Документация:

Решение от 03.04.2017 г.

Обявление от 03.04.2017 г.

Указания от 03.04.2017г.

Техническа спецификация двор на ДГ“Ален мак“Трън от 03.04.2017 г.

Техническа спецификация двор на СУ“Гео Милев“Трън от 03.04.2017 г.

Методика от 03.04.2017 г.

Образци от 03.04.2017г.

Проект на договор от 03.04.2017 г.

Протокол №1 публикуван 10.07.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 03.08.2017 г.

Протокол 2 публикуван на 09.08.2017 г.

Протокол 3 публикуван на 09.08.2017 г.

Решение за класиране публикувано на 09.08.2017 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Публикувано: 03-04-2017 16:43

Обществена поръчка № 00147-2017-0006:

Публично състезание „Основен ремонт и изграждане на огради по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Основен ремонт на ограда на Детска градина „Ален мак“ гр. Трън“. Обособена позиция №2 „Изграждане на ограда на СУ „Гео Милев“ гр. Трън“.

Документация:

Решение от 03.04.2017 г.

Обявление от 03.04.2017 г.

Указания от 03.04.2017г.

Техническа спецификация ограда на ДГ“Ален мак“Трън от 03.04.2017 г.

Техническа спецификация ограда на СУ“Гео Милев“Трън от 03.04.2017 г.

Методика от 03.04.2017 г.

Образци от 03.04.2017г.

Проект на договор от 03.04.2017 г.

Протокол №1 от 03.07.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано 11.07.2017 г.

Протокол №2 публикуван на 17.07.2017 г.

Протокол №3 публикуван на 17.07.2017 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител публикувано на 17.07.2017 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Публикувано: 03-04-2017 14:45

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Документация:

Обява от 03.04.2017 г.

Техническа спецификация от 03.04.2017 г.

Образци на документи за участие от 03.04.2017 г.

Проект договор ОП1 от 03.04.2017 г.

Проект договор ОП2 от 03.04.2017 г.

Удължаване срок за приемане на оферти от 12.04.2017 г.

Протокол от 09.05.2017 г.

Договор за възлагане ОП1 от 15.05.2017 г.

Договор за възлагане ОП2 от 15.05.2017 г.

==============================================================================

Публикувано: 27-03-2017 16:45

Обществена поръчка № 00147-2017-0005:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на стълби към стадиона гр. Трън“.

Документация:

Решение от 27.03.2017 г.

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) от 27.03.2017г.

Указания за подготовка на офертата от 27.03.2017 г.

Техническа спецификация от 27.03.2017 г.

Методика от 27.03.2017 г.

Образци на документи за участие от 27.07.2016 г.

Проект на договор

Съобщение за отваряне на ценови оферти от 19.06.2017 г.

Протокол 1 от 23.06.2017 г.

Протокол 2 от 23.06.2017г.

Протокол 3 от 23.06.2017 г.

Решение за възлагане от 23.06.2017 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Публикувано: 27-03-2017 09:26

Обществена поръчка № 00147-2017-0004:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на тротоар на ул. „П. Д. Петков“ гр. Трън“.

Документация:

Решение от 27.03.2017 г.

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) от 27.03.2017г.

Указания за подготовка на офертата от 27.03.2017 г.

Техническа спецификация от 27.03.2017 г.

Методика от 27.03.2017 г.

Образци на документи за участие от 27.07.2016 г.

Проект на договор

Протокол 1 публикуван на 11.07.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 03.08.2017 г.

Протокол 2 публикуван на 09.08.2017 г.

Протокол 3 публикуван на 09.08.2017 г.

Решение за класиране публикувано на 09.08.2017 г.

 

Линк в АОП:

 

 

 

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Публикувано: 21-02-2017 16:35

 Обява:

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП с предмет: "Осъществяване на транспортна услуга по доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2017 г. в планински и малки селища с население до 500 жители на територията на Община Трън"

Документация:

Обява от 21.02.2017 г.

Техническо задание от 21.02.2017 г.

Образци на документи от 21.02.2017 г.

Проект на договор от 21.02.2017 г.

Удължаване на срока за приемане на оферти от 02.03.2017 г.

==============================================================================

Публикувано: 13-02-2017 14:35

#00147-2017-0003

 Публично състезание:

„Закупуване на специализиран автомобил за сметосъбиране - (употребяван).“

Документация:

Решение от 13.02.2017 г.

Обявление от 13.02.2017 г.

Указания за доставка на специализиран автомобил за сметосъбиране от 13.02.2017г.

Техническа спецификация от 13.02.2017 г.

Образци за доставка на специализиран автомобил за сметосъбиране от 13.02.2017г.

Проект на договор от 13.02.2017 г.

Решение за прекратяване на процедурата от 17.03.2017 г.

Обявление за прекратяване на обществената поръчка от 10.05.2017 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Публикувано: 01-02-2017 17:05

#00147-2017-0001

 Обява:

Борсова сделка с продавач на горива за отопление за обезпечаване на нуждите на бюджетните структури на Община Трън“

Документация:

Решение за откриване на процедура от 01.02.2017 г.

Договор от 09.02.2017 г.

Информация за сключен договор от 20.03.2017 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

Линк към Официален вестник на ЕС:

Връзка към Официален вестник на ЕС

==============================================================================

Публикувано: 01-02-2017 17:15

#00147-2017-0002

 Публично състезание:

„Доставка и покупка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения разположени на територията на община Трън -Три центъра за настаняване от семеен тип обединени в Социални услуги от резидентен тип, Домашен социален патронаж, Център за ранна интервенция на уврежданията и ДГ "Ален мак"

Документация:

Решение от 01.02.2017 г.

Обявление от 01.02.2017 г.

Указания за доставка на храни от 01.02.2017 г.

Техническа спецификация от 01.02.2017 г.

Методика от 01.02.2017 г.

Образци за доставка на храни от 01.02.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти от 24.02.2017 г.

Протокол 1 от 24.02.2017

Протокол 2 от 24.02.2017

Протокол 3 от 01.03.2017

Решение за възлагане от 02.03.2017 г.

Договор от 07.03.2017 г.

Информация за сключен договор от 03.04.32017 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Публикувано: 28-12-2016 16:05

 

Обява:

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет „Разработване на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки за нуждите на Община Трън ” “.

Документация:

Обява от 28.12.2016 г.

Техническа спецификация от 28.12.2016 г.

Образци на документи за участие от 28.12.2016 г.

Утвърден протокол от 19.01.2017 г.

Договор за възлагане от 01.02.2017 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

 

                            Публикувано: 14-12-2016 10:05

 

Обява:

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет „Предоставяне на услуга „Ранна интервенция на уврежданията“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004-0065 „Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие” на община Трън по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“.” Дата на публикуване 14.12.2016 г. “.

Документация:

Обява от 14.12.2016 г.