Процедури по ЗОП

Публикувано: 12-09-2017 16:30

Обществена поръчка № 00147-2017-0014:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Зимно поддържане (снегопочистване и опесъчаване) на общинската пътна мрежа на община Трън за експлоатационния сезон 2018 година.“.

Документация:

Решение публикувано 12.09.2017 г.

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) публикувано 12.09.2017г.

Указания за подготовка на офертата публикувани на 12.09.2017 г

Техническа спецификация публикувана на 12.09.2017 г.

Проект на договор публикуван на 12.09.2017 г.

Образци на документи за участие публикувани на 12.09.2017 г.

Протокол №1 публикуван на 27.11.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 30.11.2017 г.

Протокол №2 от 30.11.2017

Протокол №3 публикуван 05.12.2017 г.

Решение за избор на изпълнител публикувано на 05.12.2017 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Публикувано: 18-08-2017 16:50

Обществена поръчка № 00147-2017-0013:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на обекти на територията на община Трън по 3 (три) обособени позиции: Обособена позиция №1: Основен ремонт на дере в кв. „Клисурски кошари”; Обособена позиция №2: Изграждане на тротоар около бл. №4, №5 и №6 в кв. „Мурговица”; Обособена позиция №3: Изграждане на подпорна стена в кв. „Клисурски кошари“.“

Документация:

Решение от 18.08.2017 г.

Указания за подготовка на офертата от 18.08.2017г.

Техническа спецификация от 18.08.2017г.

Образци на документи за участие от 18.08.2016 г.

Проект на договор от 18.08.2017 г.

Методика от 18.08.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано но 20.09.2017 г.

Протокол 1 от 19.09.2017 г.

Протокол 2 от 20.09.2017 г.

Протокол 3 публикуван на 26.09.2017

Решение за класиране публикувано на 26.09.2017 г.

Договор за изпълнение по ОП1 публикуван на 16.10.2017 г.

Договор за изпълнение по ОП2 публикуван на 16.10.2017 г.

Договор за изпълнение по ОП3 публикуван на 16.10.2017 г.

Информация за сключени договори публикувана на 14.11.2017 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Публикувано: 10-07-2017 15:50

Обществена поръчка № 00147-2017-0012:

Публично състезание „Закупуване на специализиран автомобил /обредна кола/.“

Документация:

Решение от 10.07.2017 г.

Обявление от 10.072017 г.

Указания за доставка на обреден автомобил от 10.07.2017г.

Техническа спецификация от 10.07.2017 г.

Образци за доставка на обреден автомобил от 10.07.2017г.

Проект на договор от 10.07.2017 г.

Решение за прекратяване публикувано на 03.08.2017

Обявление за прекратяване на процедурата публикувано на 24.08.2017 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Публикувано: 03-07-2017 17:00

Обществена поръчка № 00147-2017-0011:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Закупуване на специализиран автомобил за сметосъбиране - (употребяван)“.

Документация:

Решение от 03.07.2017 г.

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) от 03.07.2017 г.

Указания за подготовка на офертата от 03.07.2017 г.

Проект на договор от 03.07.2017 г.

Техническа спецификация от 03.07.2017 г.

Образци на документи за участие от 03.07.2017 г.

Разяснение 1 публикувано на 17.07.2017 г.

Решение за прекратяване на процедурата публикувано на 31.07.2017 г.

Обявление за прекратяване на процедурата публикувано на 24.08.2017 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Публикувано: 03-07-2017 11:00

РД-05-288/03.07.2017г.:

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП с предмет „Поддържане, ремонт и профилактика на уличното осветление на територията на община Трън.“"

Документация:

Обява от 03.07.2017 г.

Техническа спецификация от 03.07.2017 г.

Образци от 03.07.2017 г.

Проект на договор от 03.07.2017 г.

Протокол за избор на изпълнител публикуван на 31.07.2017 г.

Договор за възлагане публикуван на 7.08.2017 г

==============================================================================

Публикувано: 03-07-2017 10:20

РД-05-287/03.07.2017г.:

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП с предмет „Осъществяване на транспортна услуга по доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2017 г. в планински и малки селища с население до 500 жители на територията на община Трън"

Документация:

Обява от 03.07.2017 г.

Задание от 03.07.2017 г.

Образци от 03.07.2017 г.

Проект на договор от 03.07.2017 г.

Удължаване на срок за прием на оферти публикувано 12.07.2017 г.

Протокол публикуван на 04.08.2017 г.

Договор за възлагане публикуван на 21.08.2017 г.

==============================================================================

Публикувано: 27-06-2017 16:50

Обществена поръчка № 00147-2017-0010:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на улици – гр. Трън“.

Документация:

Решение от 27.06.2017 г.

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) от 27.06.2017г.

Указания за подготовка на офертата от 27.06.2017 г.

Проект на договор от 27.06.2017 г.

Методика от 27.06.2017 г.

Техническа спецификация от 27.06.2017 г.

Образци на документи за участие от 27.06.2017 г.

Протокол 1 публикуван на 08.08.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 22.08.2017 г.

Протокол 2 публикуван на 25.08.2017 г.

Протокол 3 публикуван на 25.08.2017 г.

Решение за възлагане публикувано на 25.08.2017 г.

Договор за възложена поръчка

Информация за сключен договор публикувана на 14.11.2017 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Публикувано: 27-06-2017 16:23

Обществена поръчка № 00147-2017-0009:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Укрепване на свлачища по път IV-ти клас Трън – с.Ломница“.

Документация:

Решение от 27.06.2017 г.

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) от 27.06.2017г.

Указания за подготовка на офертата от 27.06.2017 г.

Проект на договор от 27.06.2017 г.

Методика от 27.06.2017 г.

Техническа спецификация от 27.06.2017 г.

Образци на документи за участие от 27.06.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 03.08.2017 г.

Протокол 1 публикуван на 09.08.2017 г.

Протокол 2 публикуван на 09.08.2017 г.

Протокол 3 публикуван на 09.08.2017 г.

Решение за класиране публикувано на 09.08.2017 г.

Договор за възлагане публикуван на 12.09.2017 г.

Информация за сключен договор публикувана на 12.09.2017 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Публикувано: 27-06-2017 16:10

Обществена поръчка № 00147-2017-0008:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на тротоар на улица „Девети септември” – гр. Трън“.

Документация:

Решение от 27.06.2017 г.

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) от 27.06.2017г.

Указания за подготовка на офертата от 27.06.2017 г.

Проект на договор от 27.06.2017 г.

Методика от 27.06.2017 г.

Техническа спецификация от 27.06.2017 г.

Образци на документи за участие от 27.06.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 03.08.2017 г.

Протокол 1 публикуван на 09.08.2017

Протокол 2 публикуван на 09.08.2017

Протокол 3 публикуван на 09.08.2017

Решение за класиране публикувано на 09.08.2017 г.

Договор за възлагане публикуван на 12.09.2017 г.

Информация за сключен договор публикувана на 12.09.2017 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Публикувано: 17-05-2017 14:23

Обява за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20 ал. 3 от ЗОП с предмет „Поддържане, ремонт и профилактика на уличното осветление на територията на община Трън.“

Документация:

Обява от 17.05.2017 г.

Образци от 17.05.2017

Техническа спецификация от 17.05.2017 г.

Проект на договор

Заповед за прекратяване от 23.06.2017 г.

==============================================================================

Публикувано: 03-04-2017 16:53

Обществена поръчка № 00147-2017-0007:

Публично състезание „Основни ремонти на дворове по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Основен ремонт на двора на Детска градина „Ален мак“; Обособена позиция №2 „Основен ремонт на двора на СУ „Гео Милев““.

Документация:

Решение от 03.04.2017 г.

Обявление от 03.04.2017 г.

Указания от 03.04.2017г.

Техническа спецификация двор на ДГ“Ален мак“Трън от 03.04.2017 г.

Техническа спецификация двор на СУ“Гео Милев“Трън от 03.04.2017 г.

Методика от 03.04.2017 г.

Образци от 03.04.2017г.

Проект на договор от 03.04.2017 г.

Протокол №1 публикуван 10.07.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 03.08.2017 г.

Протокол 2 публикуван на 09.08.2017 г.

Протокол 3 публикуван на 09.08.2017 г.

Решение за класиране публикувано на 09.08.2017 г.

Договор за възлагане на ОП1 публикуван на 12.09.2017 г.

Договор за възлагане на ОП 2 публикуван на 12.09.2017 г.

Информация за сключени договори публикувана на 12.09.2017 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Публикувано: 03-04-2017 16:43

Обществена поръчка № 00147-2017-0006:

Публично състезание „Основен ремонт и изграждане на огради по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Основен ремонт на ограда на Детска градина „Ален мак“ гр. Трън“. Обособена позиция №2 „Изграждане на ограда на СУ „Гео Милев“ гр. Трън“.

Документация:

Решение от 03.04.2017 г.

Обявление от 03.04.2017 г.

Указания от 03.04.2017г.

Техническа спецификация ограда на ДГ“Ален мак“Трън от 03.04.2017 г.

Техническа спецификация ограда на СУ“Гео Милев“Трън от 03.04.2017 г.

Методика от 03.04.2017 г.

Образци от 03.04.2017г.

Проект на договор от 03.04.2017 г.

Протокол №1 от 03.07.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано 11.07.2017 г.

Протокол №2 публикуван на 17.07.2017 г.

Протокол №3 публикуван на 17.07.2017 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител публикувано на 17.07.2017 г.

Договор за възлагане ОП1 публикуван 25.08.2017 г.

Договор за Възлагане ОП 2 публикуван 25.08.2017 г.

Информация за сключени договори публикувана на 25.08.2017 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Публикувано: 03-04-2017 14:45

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Документация:

Обява от 03.04.2017 г.

Техническа спецификация от 03.04.2017 г.

Образци на документи за участие от 03.04.2017 г.

Проект договор ОП1 от 03.04.2017 г.

Проект договор ОП2 от 03.04.2017 г.

Удължаване срок за приемане на оферти от 12.04.2017 г.

Протокол от 09.05.2017 г.

Договор за възлагане ОП1 от 15.05.2017 г.

Договор за възлагане ОП2 от 15.05.2017 г.

==============================================================================

Публикувано: 27-03-2017 16:45

Обществена поръчка № 00147-2017-0005:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на стълби към стадиона гр. Трън“.

Документация:

Решение от 27.03.2017 г.

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) от 27.03.2017г.

Указания за подготовка на офертата от 27.03.2017 г.

Техническа спецификация от 27.03.2017 г.

Методика от 27.03.2017 г.

Образци на документи за участие от 27.07.2016 г.

Проект на договор

Съобщение за отваряне на ценови оферти от 19.06.2017 г.

Протокол 1 от 23.06.2017 г.

Протокол 2 от 23.06.2017г.

Протокол 3 от 23.06.2017 г.

Решение за възлагане от 23.06.2017 г.

Договор за възлагане публикуван на 25.08.2017 г.

Информация за сключен договор публикувана на 25.08.2017 г

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Публикувано: 27-03-2017 09:26

Обществена поръчка № 00147-2017-0004:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на тротоар на ул. „П. Д. Петков“ гр. Трън“.

Документация:

Решение от 27.03.2017 г.

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) от 27.03.2017г.

Указания за подготовка на офертата от 27.03.2017 г.

Техническа спецификация от 27.03.2017 г.

Методика от 27.03.2017 г.

Образци на документи за участие от 27.07.2016 г.

Проект на договор

Протокол 1 публикуван на 11.07.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 03.08.2017 г.

Протокол 2 публикуван на 09.08.2017 г.

Протокол 3 публикуван на 09.08.2017 г.

Решение за класиране публикувано на 09.08.2017 г.