Публични регистри

Публичен регистър

 Публичен регистър на сдруженията

Публичен регистър на сдруженията

Регистър на общинските пасища, мери и ливади

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Публичен регистър и декларации по чл. 12 във връзка с чл.17 ал.2 от ЗПУКИ на длъжностни лица в Община Трън

Декларации по чл. 12 т.1

Регистър към 31.07.2017 на заети в общинска администрация

Регистър към 30.04.2017 на заети в общинска администрация

Декларации по чл.12 т.2 от №1 до 38

Декларации по чл.12 т.2 от №38 до 61

Декларации по чл.12 т.2 от №62 до 87

 

*Вярно с оригиналите подписани на хартия! Заличената информация е на основание чл.2 ал.2 т5 от ЗЗЛД. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Публичен регистър и декларации по чл. 12 във връзка с чл.17 ал.2 от ЗПУКИ на общински съветници и кметове

Регистър към 31.05.2017 г. на общински съветници и кметове

Декларации по чл.12 т.1 на общински съветници и кметове към 31.05.2017 г.

Декларации по чл.12 т.2 на общински съветници и кметове към 31.05.2017 г.

Декларации по чл.12 т.4 на общински съветници към 31.05.2017 г.

 

*Вярно с оригиналите подписани на хартия! Заличената информация е на основание чл.2 ал.2 т5 от ЗЗЛД.