ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП
Публикувано: 10-07-2017 15:50 Обществена поръчка № 00147-2017-0012: Публично състезание „Закупуване на специализиран автомобил /обредна кола/.“ Документация: Решение от 10.07.2017 г. Обявление от 10.072017 г. Указания за доставка на обреден автомобил от 10.07.2017г. Техническа спецификация от 10.07.2017 г. Образци за доставка на обреден автомобил от 10.07.2017г. Проект на договор от 10.07.2017 г. Линк в АОП: Връзка на ОП в АОП сайта =============...
Публични покани
Код: ID 9052060                            Публикувано: 16-09-2016 14:48 Наименованието на поръчката:  „Покана за пазарни консултации във връзка с предстоящо кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ на Община Трън с проект „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища: PER3154 /II-63, Филиповци-Трън/-Ездимирци, PER3166 /II-63, Трън-Стре...
Вътрешни правила за провеждане на процедури по ЗОП
Вътрешни правила за провеждане на процедури по ЗОП Вътрешни правила ЗОП
Процедури по ЗОП 2016, 2015 и 2014
 Наименованието на поръчката:                                                 Публикувано: 13-04-2016 12:15 ЗОП 00147-2016-0010 „Изграждане на пешеходна алея и озеленяване кв."Баринци" - между р.Ерма и улица от ОТ 297 до ОТ 350, гр.Трън” Име на файла Решение Обявление Документация Технич. спецификац...
Процедури по ЗОП до 15.04.2016 г.
=================================================================== Процедури по ЗОП до 15.04.2016 г. ===================================================================   Наименованието на поръчката:                                                 Публикувано: 14-04-2016 16:40 ЗОП 00147-2016-0015 „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществя...