Общински търгове и конкурси

Общински търгове и конкурси

Публикувано: 23-04-2018

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в ОБЕКТ „Величков дол– 1806“

 

Публикувано: 28-03-2018

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в ОБЕКТ „Орлова чука– 1805“

 

Публикувано: 27-02-2018

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в ОБЕКТ „Eрул– 1804“

 

Заповед закласиране от 16.03.2018 г.

Публикувано: 01-02-2018

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в ОБЕКТ „Райкиов дол– 1803“

Публикувано: 17-01-2018

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в ОБЕКТ „Чуке – 1802

Публикувано: 17-01-2018

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в ОБЕКТ „СРЕДНИ РИД – 1801

Публикувано: 09-01-2018

Обява за публичен търг за отдаване под наем на земеделски земи от 09.01.2018 г.

Обява за публичен търг за отдаване под наем на терен за преместваем обект и магазин от 09.01.2018 г.

==============================================================================