Общински съветници мандат 2015-2019г

Бойчо Левчов Харалампиев
Бойчо Левчов Харалампиев

Председател на Общински съвет Трън

Соня Стефанова Миланова
Соня Стефанова Миланова

Общински съветник

Д-р Павлина Борисова Костова-Николова
Д-р Павлина Борисова Костова-Николова

Общински съветник

Николай Иванов Манчев
Николай Иванов Манчев

Общински съветник

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата на раждане 09 октомври 1954г

Образование Средно

Професионален опит

Семейно положение Женен с две деца

Телефон

e-mail

Искра Славчева Виденова
Искра Славчева Виденова

Общински съветник

Веселина Христова Шишкова
Веселина Христова Шишкова

Общински съветник

Олег Тодоров Тодоров
Олег Тодоров Тодоров

Общински съветник

Десислав Стефанов Банков
Десислав Стефанов Банков

 Общински съветник

 

Бойко Асенов Иванов
Бойко Асенов Иванов

Общински съветник 

 

Иван Борисов Искренов
Иван Борисов Искренов

 Общински съветник

 

Ташко Йорданов Минков
Ташко Йорданов Минков

Общински съветник