Правилник за дейността на ОбС

Правилник за дейността на ОбС

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

МАНДАТ 2007 - 2011
 

content/uploads/file/pravilnik na ObS 07-11.DOC