Контакти

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Пощенски адрес:
2460 гр. Трън,
Община Трън
Област Перник
пл. "Владо Тричков" 1

Телефони:
Централа: 07731/9616; 
Дежурен Общински съвет за сигурност: 07731/9615, факс 077333240
Секретар на Кмет: 077319601, факс:077787315

Местни данъци и такси 077333238, факс 077333239  e-mail:  mdt_tran@abv.bg

 email:
obshtina_tran@mail.bg


Работно време на общинската администрация

понеделник-петък 8:30 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:00 ч.

Приемно време на Кмета на общината:

Всеки петък от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 15:00 ч.


Приемно време на зам-кметовете на общината:


Всяка срядаот 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч. Румяна Младенова
Всеки вторник от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч. Десислава Димитрова

Приемно време на секретар на общината:  

понеделник - петък
 

Без предварителни записвания.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Пощенски адрес:
2460 гр. Трън,
Общински съвет  Трън
Област Перник
пл. "Владо Тричков" 1


Телефони:
07731/9616  вътр.122 Председател

07731/9616  вътр.121 Секретар на ОбС
 email:
obs_tran@
abv.bg