Контакти

Пощенски адрес:
2460 гр. Трън,
Община Трън
Област Перник
пл. "Владо Тричков" 1

Телефони:
Централа: 07731/9616;
Дежурен Общински съвет за сигурност: 07731/9615, факс 077333240
Секретар на Кмет: 077319601, факс:077787315

Местни данъци и такси 077333238, факс 077333239

 


email:
obshtina_tran@mail.bg

Приемно време на Кмета на общината:
Всеки петък от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Без предварителни записвания.