Публична общинска собственост

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

N Дата на актуване Наименование
1    
2    
3    
4