Регистър ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА ГИМНАЗИИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ - Община Трън

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА ГИМНАЗИИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА