Протоколи от заседания на ОбС 2014

Проколи от заседания 2014

Януари 2014

Протокол 29_01_2014.doc

Февруари 2014

Протокол 13_02_2014.doc

Март 2014

Протокол 27_03_2014.doc

Април 2014

Протокол 30_04_2014.doc

Май 2014

Протокол 29_05_2014.doc

Юни 2014

Протокол 26_06_2014.doc

Юли 2014

Протокол 23_07_2014.doc

Август 2014

Протокол 21_08_2014.doc

Септември 2014

Протокол 25.09.2014.doc

Октомври 2014

Протокол 30.10.2014.doc

Ноември 2014

Протокол 27.11.2014.doc

Декември 2014

Протокол 28.12.2014.doc

 

 

Назад