Новини

16.10.2017
Покана за извънредно тържествено заседание на Общински съвет Трън на 18.10.2017 г./сряда/ от 11:00 часа в Народно читалище "Гюрга Пинджурова-1895" гр.Трън за полагане к...
11.10.2017
 
03.10.2017
Заповед РД - 05-429 от 3/10/2017 ОТ ОБЩИНАТА Заповед  
15.09.2017
Покана за редовно заседание на Общински съвет Трън на 21.09.2017 г. Покана за редовно заседание на Общински съвет Трън на 21.09.2017 г.  
13.09.2017
Документация за участие - Големо Лице
01.09.2017
Обява за свободни средства Обява за свободни средства  
31.08.2017
Покана до политическите партии и коалиции
29.08.2017
Документация за участие
29.08.2017
Обява Докладна записка Отчет бюджет 2016 Одитен доклад  
25.08.2017
Заповед на кмета Всички заповеди, списъци, съобщения и т.н, касаещи провеждането на частичният избор за кмет на община Трън на 8 октомври 2017г, ще бъдат публикувани в ...