Новини

21.04.2017
 ВАЖНО!!! С Решение №64 от 21.04.2017г Общински съвет Трън одобри предложението на кмета за произвеждането на местен референдум с въпрос " Против ли сте община Трън, ...
21.04.2017
П О К А Н А за Извънредно  Заседание на Общински съвет гр. Трън   Дневен ред  
20.04.2017
Дирекция “Бюро по труда”- Перник провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучен...
11.04.2017
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Областен информационен център – Перник има удоволствието да Ви покани на информационна среща на тема:„Популяризиране на законо...
06.04.2017
Заповед №РД-05-122 от 06.4.2017год Заповед №РД-05-122 от 06.4.2017год. на кмета на община Трън, относно сключване на договори за полски пътища за стопанската 2016/2017 година.  
03.04.2017
 Документация за участие
24.03.2017
 Документация за участие
21.03.2017
Актуализирани наредби - 2017   Изменение в Н А Р Е Д Б А за реда за придобаве, управление и разпореждане с общинско имуществото
16.03.2017
Заседание на общински съвет 22.03.2017 Дневен ред  
16.03.2017
Документация за участие  Документация за участие