Протоколи от заседания 2016 нов ОбС

Проколи от заседания 2016 нов ОбС

Юни 2016-01

Протокол 15.06.2016

 

Юни 2016-02

Протокол 23.06.2016

Юни 2016-03

Протокол 30.06.2016

 

Юли 2016-04

Протокол 28.07.2016

 

Август 2016-05

Протокол 25.08.2016

 

Септември 2016-06

Протокол 29.09.2016

 

Октомври 2016-07

Протокол №7 27.10.2016

 

Октомври 2016-07

Протокол №8 10.11.2016

 

Декеври 2016-08

Протокол №9 01.12.2016

 

Протокол №10 22.12.2016

 

Назад