Избори НС 2014

Заповеди
Заповед за образуване на избирателните секции Заповед за определяне на места за обявяване на избирателни списъци Заповед за поставянето на агитационни материали  
Избирателни списъци
Избирателни списъци Секция 145100001-гр.Трън Секция 145100002 - гр. Трън Секция 145100003 - гр.Трън Секция 145100004 - гр. Трън Секция 145100005 - с.Туроковци (с.Туроковци и с.Бераинци) Секция 145100006 - с.Зелениград (с.Зелениград, с.Забел, с.Ярловци, с.Лешниковци) Секция 145100007 - с.Главановци (с.Главановци, с.Милославци, с.Рани луг, с.Цегриловци, с.Насалевци) Секция 145100008 - с.Слишовци (с.Слишовци, с.Стрезимировци, с. Бохова, с. Реяновци, с.Джинч...
Списъци на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
Секция 001 Трън Секция 002 Трън Секция 003 Трън Секция 004 Трън Секция 005 Туроковци Секция 006 Зелениград Секция 007 Главановци Секция 008 Слишовци Секция 011 Кожинци Секция 015 Глоговица Секция 016 Велиново Секция 017 Неделково Секция 018 Филиповци Секция 021 Ломница
Избирателни списъци
Избирателни списъци