Избирателни списъци

Избирателни списъци

Секция 145100001-гр.Трън

Секция 145100002 - гр. Трън

Секция 145100003 - гр.Трън

Секция 145100004 - гр. Трън

Секция 145100005 - с.Туроковци (с.Туроковци и с.Бераинци)

Секция 145100006 - с.Зелениград (с.Зелениград, с.Забел, с.Ярловци, с.Лешниковци)

Секция 145100007 - с.Главановци (с.Главановци, с.Милославци, с.Рани луг, с.Цегриловци, с.Насалевци)

Секция 145100008 - с.Слишовци (с.Слишовци, с.Стрезимировци, с. Бохова, с. Реяновци, с.Джинчовци)

Секция 145100009 - с.Бусинци (с.Бусинци, с.Студен извор, с.Радово)

Секция 145100010 - с.Вукан (с.Вукан, с.Костуринци, с. Еловица, с. Стайчовци)

Секция 145100011 -с. Кожинци (с. Кожинци, с.Мрамор)

Секция 145100012 - с. Долна Мелна (с.Д.Мелна, с.Г.Мелна, с. Шипковица, с.Къшле,с. Дълга лука)

Секция 145100013- с.Лева река (с. Лева река, с.Горочевци, с.Видрар, с. Докьовци, с.Пенкьовци)

Секция 145100014 - с.Ерул

Секция 145100015 - с. Глоговица

Секция 145100016 - с.Велиново (с.Велиново, с.Милкьовци)

Секция 145100017 - с. Неделково (с. Неделково, с.Лялинци, с.Парамун)

Секция 145100018 - с. Филиповци (с. Филиповци, с.Бутроинци, с.Мракетинци)

Секция 145100019 - с.Врабча (с.Врабча, с.Проданча)

Секция 145100020 - с.Ездимирци

Секция 145100021 - с.Ломница (с.Ломница, мах.Богойна)

Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" осигурява достъп до избирателните списъци за избор народни представители за всички български граждани през Интернет. Те могат да проверят своите данни в избирателните списъци и да се информират за избирателната си секция и място на гласуване.

  • През Интернет на адрес:  WWW.GRAO.BG

(Пълният линк е http://www.grao.bg/elections/)