Протоколи от заседания на ОбС 2017

Проколи от заседания 2017 ОбС

Януари 2017

Протокол 1 19.01.2017

 

Февруари 2017

Протокол 2 08.02.2017

 

Февруари 2017

Протокол 3 23.02.2017

 

Март 2017

Протокол 4 13.03.2017

 

Протокол 5 22.03.2017

 

Април 2017

Протокол 6 04.04.2017

 

Протокол 7 06.04.2017

 

Протокол 8 21.04.2017

 

Май 2017

Протокол 9 04.05.2017

 

Протокол 10 10.05.2017

 

Протокол 11 31.05.2017

 

Юни 2017

Протокол 12 05.06.2017

Назад