Бюджет на Община Трън

Бюджет на Община Трън 2017 г.

 Бюджет на Община Трън 2017

 Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета