Добре дошли в Трън

Добре дошли в едно диво и непокътнато кътче от Рая!

Тук, с помощта на кристално чистия  въздух, невероятно разнообразна природа и богато културно-историческо наследство, ще се отдалечите от забързаното и напрегнато ежедневие, за да си починете по най-добрия начин.

Съвет!!! Пазете природата такава, каквато е, за да може и тези след вас да й се порадват!

Надяваме се, че ще си прекарате хубаво при нас!

Новини

19.01.2018
 Областна дирекция "Земеделие" – Перник публикува заповеди по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване за землищата на с. Банкя, с. Богойн...
12.01.2018
 Проект за Наредба за условията за записване, отписване, преместване на деца в общинската детска градина на територията на Община Трън Наредба  
08.01.2018
 Покана за Публично обсъждане на проекто-бюджета за 2018 г. Покана   Приходна част   Разходна част  
08.01.2018
 Община Трън набира обществени възпитатели за МКБППМН с краен срок  за получаване на документи 19.01.2018 г.    Обявление  
15.12.2017
 Редовно заседание на Общински съвет Трън на 21.12.2017г. /четвъртък/ от 14:00 ч. в заседателната  зала на  Община Трън Покана редовно заседание на ОбС гр. Трън на 21.1...
04.12.2017
   

Обявления

05.01.2018
 Обявление Община Трън, отдел „УТ,ОС”   Обявление Ляпов  
29.11.2017
ТЪРГ с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, Обект &b...
21.11.2017
Проект BG05M9OP001-2.004-0065 „Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие” на Община Трън Информация  
21.11.2017
О Б Я В Л Е Н И Е Обявление - с. Забел 20/11/2017  
03.11.2017
О Б Я В Л Е Н И Е Обявление - с. Насалевци 03/11/2017  
03.11.2017
О Б Я В Л Е Н И Е Обявление - с. Ломница 03/11/2017