Добре дошли в Трън

Добре дошли в едно диво и непокътнато кътче от Рая!

Тук, с помощта на кристално чистия  въздух, невероятно разнообразна природа и богато културно-историческо наследство, ще се отдалечите от забързаното и напрегнато ежедневие, за да си починете по най-добрия начин.

Съвет!!! Пазете природата такава, каквато е, за да може и тези след вас да й се порадват!

Надяваме се, че ще си прекарате хубаво при нас!

Новини

21.04.2017
 ВАЖНО!!! С Решение №64 от 21.04.2017г Общински съвет Трън одобри предложението на кмета за произвеждането на местен референдум с въпрос " Против ли сте община Трън, ...
21.04.2017
П О К А Н А за Извънредно  Заседание на Общински съвет гр. Трън   Дневен ред  
20.04.2017
Дирекция “Бюро по труда”- Перник провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучен...
11.04.2017
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Областен информационен център – Перник има удоволствието да Ви покани на информационна среща на тема:„Популяризиране на законо...
06.04.2017
Заповед №РД-05-122 от 06.4.2017год Заповед №РД-05-122 от 06.4.2017год. на кмета на община Трън, относно сключване на договори за полски пътища за стопанската 2016/2017 година.  
03.04.2017
 Документация за участие

Обявления

21.04.2017
 ВАЖНО!!! С Решение №64 от 21.04.2017г Общински съвет Трън одобри предложението на кмета за произвеждането на местен референдум с въпрос " Против ли сте община Трън, ...
20.04.2017
О Б Я В Л Е Н И Е №РД-05-85/20.04.2017г.  Община Трън, отдел „УТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед№РД-05-85/17.03.2017г. на кмета но община Трън е од...
06.04.2017
Заповед №РД-05-122 от 06.4.2017год Заповед №РД-05-122 от 06.4.2017год. на кмета на община Трън, относно сключване на договори за полски пътища за стопанската 2016/2017 година.  
29.03.2017
ПОКАНА от НЧ "Гюрга Пинджурова" гр. Трън   Обявление  
24.03.2017
Обявление Обявление заповед Реановци  
24.03.2017
Обявление Обявление заповед Ярловци