Добре дошли в Трън

Добре дошли в едно диво и непокътнато кътче от Рая!

Тук, с помощта на кристално чистия  въздух, невероятно разнообразна природа и богато културно-историческо наследство, ще се отдалечите от забързаното и напрегнато ежедневие, за да си починете по най-добрия начин.

Съвет!!! Пазете природата такава, каквато е, за да може и тези след вас да й се порадват!

Надяваме се, че ще си прекарате хубаво при нас!

Новини

26.10.2016
Виж документа
26.10.2016
  Виж населените места и срок за подаване на документите....
25.10.2016
Виж повече....
21.10.2016
Дневен ред на заседанието
21.10.2016
Заповед за прекратяване на търга Документация за участие
20.10.2016
Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.004-0065 „Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие”   Списък с одобрени кандидати  

Обявления

07.09.2016
  Виж обявлението
01.09.2016
Обявление
01.09.2016
Обявление
02.08.2016
Виж заповедта на кмета...
29.07.2016
  Търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в О...
27.07.2016
Търгове за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи   Търг №1 Обява1 Обява №1 Списък1 Списък 1 Търг №2 Обява2 Обява №2 Списък2 Списък 2