Добре дошли в Трън

Добре дошли в едно диво и непокътнато кътче от Рая!

Тук, с помощта на кристално чистия  въздух, невероятно разнообразна природа и богато културно-историческо наследство, ще се отдалечите от забързаното и напрегнато ежедневие, за да си починете по най-добрия начин.

Съвет!!! Пазете природата такава, каквато е, за да може и тези след вас да й се порадват!

Надяваме се, че ще си прекарате хубаво при нас!

Новини

23.02.2018
Напредък по проект BG05M9OP001-2.004-0065 „Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие” на Община Трън, финансиран от Оперативна програма „Развитие на чов...
22.02.2018
Анкета на Агенция по заетостта за потребностите от работна сила Прессъобщение   Линк към анкетата
20.02.2018
Допълнение към Списък на мери, пасища и ливади по землища чл. 37 и ал.3 от ЗСПЗЗ  прието с Решение 24/15.02.2018 г. на ОбС Трън   Решение 24/15.02.2018 г. на ОбС Трън  
20.02.2018
Съобщение за отмяна на членове от Наредба за общинските пътища от Административен съд Перник    Съобщение  
20.02.2018
Заповеди по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ на Областна дирекция "Земеделие"    Заповед с.Милославци   Заповед с. Ранилуг  
16.02.2018
Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване за землищата на с.Главановци, с. Насалевци, с. Бусинци, с. ...

Обявления

21.02.2018
Съобщение на Районен съд Трън    Съобщение  
20.02.2018
Допълнение към Списък на мери, пасища и ливади по землища чл. 37 и ал.3 от ЗСПЗЗ  прието с Решение 24/15.02.2018 г. на ОбС Трън   Решение 24/15.02.2018 г. на ОбС Трън  
16.02.2018
Община Трън, на основание чл.20 от Наредбата за условията и реда за извършване на Екологична оценка на планове и програми, осигурява публичен достъп до проект на Общ ...
14.02.2018
Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване за землищата на с.Бераинци, с. Велиново, с. Ярловци, с. Вук...
08.02.2018
Областна дирекция "Земеделие"Перник публикува заповедите по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване за землищата на с.Шипковица, с. Туроковци...
05.02.2018
С решение 10/31.01.2018 г. на Общински съвет Трън е приет Списък на мери, пасища и ливади по землища чл. 37 и ал.3 от ЗСПЗЗ   Разпределение     Решение