Добре дошли в Трън

Добре дошли в едно диво и непокътнато кътче от Рая!

Тук, с помощта на кристално чистия  въздух, невероятно разнообразна природа и богато културно-историческо наследство, ще се отдалечите от забързаното и напрегнато ежедневие, за да си починете по най-добрия начин.

Съвет!!! Пазете природата такава, каквато е, за да може и тези след вас да й се порадват!

Надяваме се, че ще си прекарате хубаво при нас!

Новини

15.08.2017
Виж обявлението...
15.08.2017
Виж подробности...
14.08.2017
Във връзка с установените сериозни повреди по бялборовите насаждения от върхов корояд, е необходимо спешно провеждане на санитарни сечи. За консултация и указани...
10.08.2017
Извънредно заседание на общински съвет извънредно заседание на общински съвет  
09.08.2017
Община Трън получи с писмо 07-02-424 от 20.06.2017 г. на Сметна палата Одитно становище за заверка без резерви на Годишен финансов отчет за 2016 г.   Одитно становище  
21.07.2017
Дневен ред на заседанието

Обявления

14.08.2017
Във връзка с установените сериозни повреди по бялборовите насаждения от върхов корояд, е необходимо спешно провеждане на санитарни сечи. За консултация и указани...
10.08.2017
Община Трън Във връзка с изпълнение на Заповед № РД-05-353 от 10.08.2017г. на Кмета на Община Трън, І. Обявява процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване...
10.08.2017
Писмо Басейнова Дирекция "Дунавски Регион" писмо  
09.08.2017
Община Трън получи с писмо 07-02-424 от 20.06.2017 г. на Сметна палата Одитно становище за заверка без резерви на Годишен финансов отчет за 2016 г.   Одитно становище  
08.08.2017
Обявление Глвановци  
10.07.2017
Уведомяваме гражданите на Община Трън, че на 29.06.2017 г. е изпратено становище от Община Трън относно преработеното задание за ДОВОС на Евромакс Сървисис ЕООД. Предос...