Декларации по чл. 12 във връзка с чл.17 ал.2 от ЗПУКИ на общ. съветници и кметове

Декларации по чл. 12 във връзка с чл.17 ал.2 от ЗПУКИ на общински съветници и кметове

Регистър къв 09.10.2017 г. на общински съветници и кметове

Декларации по чл.12 т.1 към 09.10.2017 г.

Декларации по чл.12 т. 2 към 09.10.2017 г.

Регистър към 31.05.2017 г. на общински съветници и кметове

Декларации по чл.12 т.1 на общински съветници и кметове към 31.05.2017 г.

Декларации по чл.12 т.2 на общински съветници и кметове към 31.05.2017 г.

Декларации по чл.12 т.4 на общински съветници към 31.05.2017 г.

 

*Вярно с оригиналите подписани на хартия! Заличената информация е на основание чл.2 ал.2 т5 от ЗЗЛД.