Общински концесии

Общински концесии

Публикувано: 20-12-2017

Открита процедура за определяне на концесионер за предоставяне на концесия за добив на минерална вода от находище „Трънска Банкя”, Община Трън, Област Перник, разкрита чрез Каптиран естествен извор «Трънска Банкя» – публична общинска собственост

Документация:

Решение за одобряване на обявление от 18.12.2017 г.

Обявление в НКР и ДВ

Съобщение от 20.12.2017 г.

Документация за процедурата за концесия публикувана 20.12.2017 г.

Съобщение от 23.04.2018 г.

Линк ДВ:

Връзка към ДВ

==============================================================================