вторник 16 юли 2019
Съобщение от отдел "Устройство на територията"
О Б Я В Л Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че със заповед №РД-05-290/12.07.2019г. на кмета на община Трън е разрешено изработването на проект за изменение на ЧИ на ПУП-ПРЗ по приложена скица-предложение в обхвата на УПИ VIII -307 кв.42 по ПУП на гр.Трън, като същия да бъде отреден „За религиозни дейности“.
Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в община гр.Трън, пл.“Владо Тричков“ №1, отдел „Устройство на територията“ стая №18.
Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б , ал.4 от ЗУТ.

От общината
Обявление

Отиди на страница  [1] 2 3 ... 30 31 32
По стари новини, обяви, съобщения
Съобщение от ОИЦ - гр. Перник Cvetana @ (15 юли : 11:24) (Съобщения)
Празник на млякото 2019 evgenia @ (12 юни : 13:32) (Новини)
Обявяване на пожароопасен сезон evgenia @ (28 май : 14:36) (Съобщения)
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg