+ A | - a | Нулиране
вторник 30 ноември 2021
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън , област Перник, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на границата между УПИ III-68 и УПИ IV-68, кв.11 по ПУП на с. Неделково, общ. Трън, като се отнемат 349.00кв.м. от УПИ III-68 и се придават към УПИ IV-68 без да се изменят външните регулационни линии.

Обявление
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://tran.bg/site/page.php?56

2009-2021 Tran.bg