+ A | - a | Нулиране
Местни данъци и такси

Необходимите документи ще намерите в заявлението за съответната услуга

Сградата на улица "Мосаловска" 2 етаж 2
Работно време от 8:30 до 17:00 ч. Тел: 077333238

Електронна поща на Местни данъци и такси в община Трън: mdt_tran@abv.bg

==============================================================================

Калкулатор за данък за леки и товарни автомобили до 3.5 тона

==============================================================================

Плащане на данъци към община Трън може да се извършва и чрез

Банкова сметка за превеждане на данъци и такси

Банка ДСК ЕАД клон Трън
Банкова сметка: IBAN BG16STSA93008400474700
BIC STSABGSF
Вид плащане:
За Данък НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - 442100
За Такса БИТОВИ ОТПАДЪЦИ - 442400
За Данък МПС - 442300
За Данък ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО - 442500

Наименование на услугата

1. Услуга 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси


2. Услуга 2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък


3. Услуга 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни


4. Услуга 2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство


5. Услуга 2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация


6. Услуга 2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина


7. Услуга 2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства


8. Услуга 2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж


9. Услуга 2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване


10. Услуга 2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://pojarna.com

2009-2021 Tran.bg