+ A | - a | Нулиране
вторник 02 ноември 2021
За избирателите под задължителна карантина или задължителна изолация.
Община Трън уведомява

Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето, че имат възможност да гласуват в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г, като за целта е необходимо да подадат заявление (бланка-образец към Решение № 837-ПВР/НС от 01.11.2021г на ЦИК) до кмета на община Трън или кметските наместници по населените места.
Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс, както и подадено по електронен начин през интернет страницата на Централната избирателна комисия или съответната община по адреса, на който избирателят е поставен под задължителна карантина или задължителна изолация.
В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН (личен номер), постоянният адрес и адресът на карантиниране.
Към заявлението не се прилагат документи, освен пълномощно в свободен текст в случаите, в които се подава чрез пълномощник, като не се изисква нотариална заверка.
На територията на всяка община/район се назначава най-малко една подвижна СИК при наличие на не по-малко от 7 избиратели, поставени под задължителна карантина и задължителна изолация съгласно Закона за здравето, и заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия до три дни преди изборния ден.


За въпроси и информация:
0895092420 Димитър Миланов – здравен медиатор;
0878597934 Антон Аначков – здравен медиатор.


ЗАЯВЛЕНИЕ
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://tran.bg/site/page.php?55

2009-2021 Tran.bg