+ A | - a | Нулиране
Местен референдум

МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЪН, НАСРОЧЕН ЗА 11.06.2017г С ВЪПРОС " ПРОТИВ ЛИ СТЕ ОБЩИНА ТРЪН, ЧРЕЗ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДА ОДОБРЯВА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ, ОПРЕДЕЛЯЩИ ТЕРИТОРИИ ЗА ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ?"

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РЕФЕРЕНДУМА

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

ВСИЧКИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ТРЪН МОЖЕ ДА ВИДИТЕ НА ИНТЕРНЕТ АДРЕС oik1451.cik.bg

ЗА КОНТАКТ С ОИК ТРЪН - 0885141468 Т.ИСАЕВ /ПРЕДСЕДАТЕЛ/

Покана за консултации да определяне съставите на СИК и ПСИК

Заповед за образуване на избирателните секции за произвеждането на местен референдум на 11.06.2017г - публикувана на 21.04.2017г

Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждането на местен референдум на 11.06.2017г - публикувана на 21.04.2017г

Избирателни списъци за Местен референдум на 11.06.2017г - публикувани на 28.04.2017г

Списък на заличените лица - публикуван на 31.05.2017г

КНИЖА ЗА МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 11.06.2017г

Решение на Общински съвет Трън №64/21.04.2017г за насрочване на местен референдум

Протокол на ОбС Трън от 21.04.2017г

Предложение №133/03.04.2017 г.

Уведомление №143/07.04.2017 г.

=========================================================

=========================================================

АРХИВ НА МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ, НАСРОЧЕН ЗА 26.03.2017г- НЕПРОВЕДЕН!

Местен Референдум на територията на община Трън с въпрос "Съгласни ли сте Община Трън да не одобрява устройствени планове, предвиждащи добив и преработка на подземни богатства?", насрочен за 26.03.2017г. с Решение №20 от 08.02.2017г на Общински съвет Трън

ВСИЧКИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ТРЪН МОЖЕ ДА ВИДИТЕ НА ИНТЕРНЕТ АДРЕС oik1451.cik.bg

Заповед за образуване на избирателните секции - публикувана на 09.02.2017г

Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателите списъци - публикувана на 09.02.2017г

=========================================================

Избирателни списъци

Избирателни списъци 1част - публикувана на 17.02.2017г

Избирателни списъци 2част - публикувана на 17.02.2017г

=========================================================

Покана

Покана за консултации по определяне състава на секционните комисии за провеждане на Местен референдум до представители на парламентарно представените политически партии


Покана - публикувана на 23.02.2017г

=========================================================

Във връзка с решение на Общински съвет Трън за провеждане на местен референдум на 26.03.2017 г. повече информация относно въпроса, технологията на гласуване и избирателните секции може да намерите в Информационния лист.

Информационeн лист

!!!ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ, СВЪРЗАНИ С ПРОВЕЖДАНЕТО НА РЕФЕРЕНДУМА

=========================================================

Утвърдени образци от книжата за произвеждане на местен референдум на 26 март 2017г. с Решение №38/23.02.2017 г. на ОбС Трън

Одобрени изборни книжа

===========================================================

Съобщение

С Решение №41/13.03.2017 г. Общински съвет Трън отменя Решение №38 по Протокол 3 от 23.02.2017 г.

Решение 41 от 13.03.2017 г.

Протокол 3 23.02.2017

Протокол 4 13.03.2017

=========================================================

Публичен регистър

Предложение от Станислав Николов-кмет на Община Трън от 23.12.2016 г.

Предложение от Кирил Михайлов - общински съветник от 17.01.2017 г.

Протокол на ПК ОККИНДМСТ от 17.01.2017 г.

Протокол на ПК ЗСДСП от 17.01.2017 г.

Протокол на ПК ОСОГЗ от 17.01.2017 г.

Протокол на ПК УТПСМТБКДОРБА от 17.01.2017 г.

Протокол на ПК БФИИПНУ от 17.01.2017 г.

Протокол №1 от 19.01.2017 г. на Общински съвет Трън

===========================================================================

Решение №44 на ОбС Трън от 22.03.2017 г.

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://tran.bg/site/page.php?56

2009-2021 Tran.bg