Социални услуги
Зам.кмет ресор "Социални дейности" тел.0886 979712

Домашен социален патронаж тел.077312141

Директор ЦНСТ и ЦСРИ тел. 0875 312271

N Наименование на услугата Такса Срок
1 Приемане на заявления за предоставяне на социална помощ за извършване на погребения за сметка на бюджета на общината на социално слаби, самотни хора, без роднини, бездомни и починали в заведенията за социални услуги /15-СД-02/ без такса
2 Приемане на заявления за услугата “Социален асистент” и молби от насочените социални асистенти за назначаването им /15-СД-04/ без такса
3 Изработване и издаване на карти със знак “инвалид”. Приемане на заявления за издаване на карта със знак “инвалид” за паркиране на територията на СО и паркингите общинска собственост /15-СД-05/ без такса
4 Приемане и обработка на преписки за изготвяне на предложения постъпили от администрацията на президенти за опрощаване на държавни вземания /15-СД-07а/ без такса
5 Приемане на заявления за услугата “Домашен помощник” /15-СД-09/Приемане на заявления за услугата “Домашен помощник” /15-СД-09/ без такса
6 Приемане на заявления за услугата “ Домашен социален патронаж ” /15-СД-10/ без такса
7 Приемане на заявления за услугата “ Осигуряване на храна за диабетици ” /15-СД-11/ без такса
8 Приемане на заявления за отпускане на еднократна парична помощ на граждани в тежко социално положение без такса

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg