+ A | - a | Нулиране
Селско стопанство

Деловодство - Гише №1 за подаване на заявления
Работно време от 8:30 до 17:00 ч. Тел.:07731/9616


НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА


1. Услуга 2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)

2. Услуга 2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://www.tic-tran.com/

2009-2021 Tran.bg