+ A | - a | Нулиране
петък 26 ноември 2021
Определяне размера на такса "битови отпадъци" за 2022 г.
Публикувано: 29.12.2021г.

СПРАВКА

===================================================================

Обявление

Покана за обществено обсъждане

Докладна записка

Приложениеhttp://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://pojarna.com

2009-2021 Tran.bg