Пазарни консултации/проучване
Публикувано:21.05.2019 10:55
Пазарни консултации по чл.44 ал.1 от ЗОП с предмет:
„Основен ремонт на улици и тротоари община Трън по обособени позиции:
Обособена позиция №1 „Основен ремонт на улици в община Трън“. Подобекти: Основен ремонт ул. „Мурговица“ от ОТ650-662-660-659 до ОТ658, Основен ремонт на улици с. Ярловци, община Трън; Основен ремонт улици с. Зелениград, община Трън; Основен ремонт на улица с. Филиповци, община Трън от ОТ76-75-77-8090 ОТ80а,
Обособена позиция №2 „Основен ремонт тротоарна настилка ул. Захари Иванов“, гр. Трън.”

Покана по чл. 44 ал.1 от ЗОП публикувана на 21.05.2019 г.
Индикативно предложениe - образец, публикувано на 21.05.2019 г.

=======================================================================================
Предмет:
Основни ремонти на междублокови пространства в гр. Трън по 6 (шест) обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мосаловска“, бл. 14 и бл. 16, кв. 25 по ПУП на гр.Трън“
Обособена позиция № 2 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Георги Димитров“, бл. 6 и бл. 8, гр.Трън“
Обособена позиция № 3 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мурговица“ кв. 82, гр.Трън“
Обособена позиция № 4 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мурговица, кв. 81, бл. 10, бл. 11 и бл. 12 гр. Трън“
Обособена позиция № 5 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мурговица, кв. 81, бл.1, бл. 2 и бл. 3, гр. Трън“
Обособена позиция № 6 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мурговица, кв. 83, бл. 7, бл. 8 и бл. 9, гр. Трън“

Протокол от разглеждане на пазарни консултации от 13.05.2019 г.
Оферта 70 00-55/10.05.2019 г.
Оферта 70 00-56/13.05.2019 г.
Оферта 70 00-57/13.05.2019 г.
=======================================================================================
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg