+ A | - a | Нулиране
Избори за НС на 11.07.2021 г.
Публикувано: 07.07.2021г.

Заповед за забрана на продажбата на алкохол в изборния ден

===================================================================

Публикувано на 06.07.2021г.

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 11 юли 2021 - Разяснителна кампанияИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 11 юли 2021 - Разяснителна кампания - Видео материал за гласуване с машина


====================================================================================================

Публикувано: 29.06.2021г.

О Б Я В А


Уведомяваме членовете на секционните избирателни комисии, че обучението във връзка с произвеждане на Изборите за народни представители ще се проведе на 2 юли 2021 г. / петък/ от 10:30 ч. в „ Камерната зала“ на НЧ " Гюрга Пинджурова" гр. Трън!


===================================================================

Публикувано: 29.06.2021г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)


===================================================================
Публикувано: 28.06.2021г.

О Б Я В А


Общинска администрация Трън Ви уведомява, че осигурява превозване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 11.07.2021 г., до избирателна секция№ 145100002 гр. Трън, ул. ”П.Д. Петков” №5, намираща се в сградата на СУ ”Гео Милев” ет.1.
Заявки за помощ при придвижването до избирателната секция в изборния ден, ще се приемат от кметските наместници по населени места и служителите на общината на адрес- гр. Трън, пл. “Владо Тричков“ №1 на 09.07.2021 г., 10.07.2021г. – от 8:00 ч. до 17:00 ч. , на 11.07.2021 г. от 07:00 ч. до 16:00 ч. на следните телефони: 0888798688; 0876807882 ; 0886979712.===================================================================


Публикувано: 23.06.2021г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ :

Във връзка с изтичане на срока на 03.07.2021 г. (събота) за приемане на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци Ви уведомяваме, че приемането и обработването на заявленията в този ден ще се осъществява при повикване на служителите в Деловодството на Община Трън (гише ГРАО) и кметските наместници по населени места от 8:30 часа до 17:00 часа.


===================================================================

Публикувано: 16.06.2021г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ:

Във връзка с изтичане на срока на 26.06.2021 г. ( събота) за издаване на Удостоверения за гласуване на друго място на имащите това право ; приемане заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели, имащи тези права в т. ч. и от карантинирани лица; приемане заявления за вписване на избирател в списъците за гласуване по настоящ адрес, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, Ви уведомяваме, че приемането и обработването на горепосочените документи в този ден ще се осъществява в Деловодството на Община Трън (гише ГРАО) и кметските наместници по населени места от 8.30 ч. до 17.00 ч.


===================================================================

Публикувано на 01.06.2021 г.

Покана за провеждане на консултации за съставите на СИК и ПСИК на територията на община Трън

Линкове към Решенията на ЦИК и РИК за съставяне на СИК-овете:

РЕШЕНИЕ№ 124-НС ЦИК

РЕШЕНИЕ №16-НС РИК Перник

====================================================================================================

Публикувано на 28.05.2021г.
Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г., публикувани на основание чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс


Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

====================================================================================================
Публикувано на 21.05.2021г.

Заповед за определяне на места за поставяне на агитационни материали

====================================================================================================

Публикувано на 19.05.2021 г.

Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за изборите за Народно събрание на 11.07.2021г

====================================================================================================

Публикувано на 18.05.2021г.

Заповед за образуване на избирателни секции за провеждане на избори за Народно събрание на територията на Община Трън

====================================================================================================
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://pojarna.com

2009-2021 Tran.bg