Работно време и приемни дни

Работно време на общинска администрация

ПОНЕДЕЛНИК-ПЕТЪК

от 8:30 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:00 ч.

Приемно време на Кмета на Община Трън:

Всеки петък от 10:00 ч. до 12:00 ч. в заседателната зала в сградата на Общинската администрация.

Без предварителни записвания

Приемно време на зам.кметовете на Община Трън:

Заместник кмет Румяна Младенова

Всяка сряда от 10:00 ч. до 12:00 ч. в заседателната зала в сградата на Общинската администрация.

Заместник кмет Десислава Димитрова

Всеки вторник от 10:00 ч. до 12:00 ч. в заседателната зала в сградата на Общинската администрация.

Без предварителни записвания

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2020 Tran.bg