Общински търгове и конкурси
Общински търгове и конкурси

Публикувано: 08-05-2018

Обява за публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти-общинска собственост от 08.05.2018 г.


============================================================================================

Публикувано: 08-05-2018

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в ОБЕКТ „Остри камик– 1807“

============================================================================================


Публикувано: 23-04-2018

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в ОБЕКТ „Величков дол– 1806“

===========================================================================================

Публикувано: 28-03-2018

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в ОБЕКТ „Орлова чука– 1805“

=====================================================================================

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в ОБЕКТ „Eрул– 1804“

=====================================================================================

Заповед за класиране от 16.03.2018 г.

=====================================================================================

Публикувано: 01-02-2018

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в ОБЕКТ „Райкиов дол– 1803“

=====================================================================================

Публикувано: 17-01-2018

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в ОБЕКТ „Чуке – 1802

=====================================================================================

Публикувано: 17-01-2018

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в ОБЕКТ „СРЕДНИ РИД – 1801

=====================================================================================

Публикувано: 09-01-2018

Обява за публичен търг за отдаване под наем на земеделски земи от 09.01.2018 г.

=====================================================================================

Обява за публичен търг за отдаване под наем на терен за преместваем обект и магазин от 09.01.2018 г.

=====================================================================================


http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg