Данни за контакт
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Пощенски адрес:
2460 гр. Трън,
Община Трън
Област Перник
пл. "Владо Тричков" 1
БУЛСТАТ 000386790

Телефони:
Централа: 07731/9616;
Дежурен Общински съвет за сигурност: 07731/9615, факс 077333240
Секретар на Кмет: 077319601, факс:077787315


Местни данъци и такси 077333238, факс 077333239
e-mail Местни данъци и такси: mdt_tran@abv.bg

email на Община Трън:
obshtina_tran@mail.bgРаботно време на общинската администрация

понеделник-петък 8:30 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:00 ч.

Приемно време на Кмета на общината:
Всеки петък от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 15:00 ч.

Приемно време на зам-кметовете на общината:
Зам.кмет Р.Младенова
Всяка сряда от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Зам.кмет Д.Димитрова
Всеки петък от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Без предварителни записвания.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Пощенски адрес:
2460 гр. Трън,
Общински съвет Трън
Област Перник
пл. "Владо Тричков" 1


Телефони:
07731/9616 вътр.122 Председател

07731/9616 вътр.121 Секретар на ОбС
email на Общински съвет Трън:
obs_tran@abv.bg
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg