ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 12 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.17 АЛ.2 ОТ ЗПУКИ НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА
Декларации по чл. 12 във връзка с чл.17 ал.2 от ЗПУКИ на длъжностни лица в Община Трън


Декларации по чл. 12 т.1 към 08.01.2018 г. на заети в общинска администрация Трън

Декларации по чл. 12.т.2 на заети в общинска администрация Трън

Регистър към 08.01.2018 г. на заети в общинска администрация Трън

Декларации чл. към 01.12.2017 г. на заети в Общинска администрация Трън

Регистър към 01.12.2017 г. на заети в общинска администрация

Декларации чл.12 т.1 и 2

Регистър към 02.11.2017 г. на заети в общинска администрация

Декларации по чл. 12 т.1

Декларации по чл. 12 т.1 - продължениеf

Регистър към 31.07.2017 на заети в общинска администрация

Регистър към 30.04.2017 на заети в общинска администрация

Декларации по чл.12 т.2 от №1 до 38

Декларации по чл.12 т.2 от №38 до 61

Декларации по чл.12 т.2 от №62 до 87

*Вярно с оригиналите подписани на хартия! Заличената информация е на основание чл.2 ал.2 т5 от ЗЗЛД.

================================================================
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg