+ A | - a | Нулиране
Избори НС 2014

Заповеди

1. Заповеди

Zapoved-sekcii.pdf

Заповед за определяне на местата за поставяне на избирателните списъци

Заповед за поставяне на агитационни материали

Заповед за формиране на ПСИК

Заповед за образуване на избирателна секция в с.Врабча

2. Избирателни списъци

Избирателни списъци 145100001-145100019 секции

Списък на заличените лицаИзбирателни списъци

Избирателни списъци

Секция 145100001-гр.Трън

Секция 145100002 - гр. Трън

Секция 145100003 - гр.Трън

Секция 145100004 - гр. Трън

Секция 145100005 - с.Туроковци (с.Туроковци и с.Бераинци)

Секция 145100006 - с.Зелениград (с.Зелениград, с.Забел, с.Ярловци, с.Лешниковци)

Секция 145100007 - с.Главановци (с.Главановци, с.Милославци, с.Рани луг, с.Цегриловци, с.Насалевци)

Секция 145100008 - с.Слишовци (с.Слишовци, с.Стрезимировци, с. Бохова, с. Реяновци, с.Джинчовци)

Секция 145100009 - с.Бусинци (с.Бусинци, с.Студен извор, с.Радово)

Секция 145100010 - с.Вукан (с.Вукан, с.Костуринци, с. Еловица, с. Стайчовци)

Секция 145100011 -с. Кожинци (с. Кожинци, с.Мрамор)

Секция 145100012 - с. Долна Мелна (с.Д.Мелна, с.Г.Мелна, с. Шипковица, с.Къшле,с. Дълга лука)

Секция 145100013- с.Лева река (с. Лева река, с.Горочевци, с.Видрар, с. Докьовци, с.Пенкьовци)

Секция 145100014 - с.Ерул

Секция 145100015 - с. Глоговица

Секция 145100016 - с.Велиново (с.Велиново, с.Милкьовци)

Секция 145100017 - с. Неделково (с. Неделково, с.Лялинци, с.Парамун)

Секция 145100018 - с. Филиповци (с. Филиповци, с.Бутроинци, с.Мракетинци)

Секция 145100019 - с.Врабча (с.Врабча, с.Проданча)

Секция 145100020 - с.Ездимирци

Секция 145100021 - с.Ломница (с.Ломница, мах.Богойна)

Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" осигурява достъп до избирателните списъци за избор народни представители за всички български граждани през Интернет. Те могат да проверят своите данни в избирателните списъци и да се информират за избирателната си секция и място на гласуване.

  • През Интернет на адрес: WWW.GRAO.BG

(Пълният линк е http://www.grao.bg/elections/)

Списъци на заличени лица, нямащи право да гласуват

Секция 001 Трън

Секция 002 Трън

Секция 003 Трън

Секция 004 Трън

Секция 005 Туроковци

Секция 006 Зелениград

Секция 007 Главановци

Секция 008 Слишовци

Секция 011 Кожинци

Секция 015 Глоговица

Секция 016 Велиново

Секция 017 Неделково

Секция 018 Филиповци

Секция 021 Ломница

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://tran.bg/site/page.php?56

2009-2021 Tran.bg