+ A | - a | Нулиране
Общински съветници МАНДАТ 2019-2023 г.
Бойчо Левчов Харалампиев

Председател на Общински съвет Трън

Общински съветник втори мандат

Дата на раждане: 09 март 1958г.
Образование: Средно - специално
Дългодишен служител на МВР
Семеен, с две деца
Телефон 0889 040414
e-mail obs_tran@abv.bg

Веселина Христова Шишкова

Общински съветник четвърти мандат, председател на ОбС Трън от 2007 до 2017 г.

Дата на раждане 29 август 1970 г.
Образование Медицина - Висше магистър, специалност Спешна медицина
Професионален опит Спешна медицинска помощ
Неомъжена
e-mail: dr_shishkova@abv.bg

Д-р Павлина Борисова Костова-Николова

Общински съветник четвърти мандат

Дата на раждане 04 март 1963 г.
Образование Медицина-Висше магистър, Специалност Гинекология
Професионален опит - медицина - доболнична помощ
Омъжена с две деца
e-mail: dr.pavlina.kostova@gmail.com

Милена Алексиева Миланова

Общински съветник първи мандат

Дата на раждане 10 октомври 1969
Образование висше
Професионален опит - учител
С две деца
e-mail:

Теодора Тодоров Исаева

Общински съветник първи мандат

Дата на раждане 06 август 1984г.
Образование Висше
Професионален опит -държавна и общинска администрация, горско стопанство
Омъжена с едно дете
e-mail:

Радостина Валериева Раденкова

Общински съветник първи мандат

Дата на раждане 22 август 1988
Образование висше
Професионален опит -
С едно дете
e-mail:

Мариела Асенова

Общински съветник втори мандат

Дата на раждане 17 март 1966
Образование Висше магистър
Професионален опит
Омъжена с едно дете
e-mail:

Ташко Йорданов Минков

Общински съветник втори мандат

Дата на раждане 24 януари 1983 г.
Образование Доктор по икономика
Професионален опит земеделие, гл. асистент - преподавател УНСС
Неженен
e-mail: tminkov83@gmail.com

Иванка Игнатова Гълъбова

Общински съветник втори мандат

Дата на раждане 05 октомври 1952 г.
Образование средно специално
Професионален опит - администрация
Омъжена с две деца
e-mail: bsp_tran@abv.bg

Емил Борисов Младенов

Общински съветник първи мандат

Дата на раждане 20 юни 1981
Образование висше
Професионален опит търговия, горско и селско стопанство
С две деца
e-mail:

Стефан Стоянов Тодоров

Общински съветник първи мандат

Дата на раждане 15 март1986
Образование висше
Професионален опит екология
Неженен
e-mail:

--------------------

Михаил Николаев Манчев

Общински съветник първи мандат, напуснал ОбС 03.12.2019 г.
Васил Тодоров Василев

Общински съветник първи мандат, напуснал ОбС Трън на 29.11.2019 г.

=======================================================================

ОБШИНСКИ СЪВЕТНИЦИ МАНДАТ 2015-2019 г.


Бойчо Левчов Харалампиев

Председател на Общински съвет Трън

Общински съветник първи мандат

Дата на раждане: 09 март 1958г.
Образование: Средно - специално
Дългодишен служител на МВР
Семеен, с две деца
Телефон 0889 040414
e-mail obs_tran@abv.bg

Веселина Христова Шишкова

Общински съветник трети мандат, председател на ОбС Трън от 2007 до 2017 г.

Дата на раждане 29 август 1970 г.
Образование Медицина - Висше магистър, специалност Спешна медицина
Професионален опит Спешна медицинска помощ
Неомъжена
e-mail: dr_shishkova@abv.bg

Соня Стефанова Миланова

Общински съветник трети мандат

Дата на раждане 17 март 1961г.
Образование Полувисше, специалност Библиотекознание; Библиография
Професионален опит Култура, търговия, земеделие и промишленост
Омъжена, с две деца
e-mail: sony611961@abv.bg

Д-р Павлина Борисова Костова-Николова

Общински съветник трети мандат

Дата на раждане 04 март 1963 г.
Образование Медицина-Висше магистър, Специалност Гинекология
Професионален опит - медицина - доболнична помощ
Омъжена с две деца
e-mail: dr.pavlina.kostova@gmail.com

Николай Иванов Манчев

Общински съветник трети мандат

Дата на раждане 09 октомври 1954г
Образование Средно
Професионален опит -служител МВР, земеделие и дърводобив
Женен с две деца
e-mail: manchini_eood@mail.bg

Искра Славчева Виденова

Общински съветник първи мандат

Дата на раждане 5 октомври 1974
Образование основно
Професионален опит - лека промишленост
С две деца
e-mail: iskra.videnova@abv.bg

Олег Тодоров Тодоров

Общински съветник втори мандат

Дата на раждане 10 юни 1983г.
Образование Висше Публична администрация
Професионален опит -държавна и общинска администрация, земеделие
Женен с две деца
e-mail: oleg_t_todorov@abv.bg

Десислав Стефанов Банков

Общински съветник първи мандат

Дата на раждане 3 май 1976г.
Образование висше
Професионален опит - търговия, земеделие и промишленост
Неженен с едно дете
e-mail: desislav_bankov@mail.bg

Иван Борисов Искренов

Общински съветник първи мандат

Дата на раждане 27 април 1960г.
Образование Висше магистър специалност Зооинженер
Професионален опит Общинска администрация
Женен с едно дете
e-mail: iskrenov@mail.bg

Ташко Йорданов Минков

Общински съветник първи мандат

Дата на раждане 24 януари 1983 г.
Образование Доктор по икономика
Професионален опит земеделие, гл. асистент - преподавател УНСС
Неженен
e-mail: tminkov83@gmail.com

Кирил Марков Михайлов

Общински съветник първи мандат

(заел мястото на Бойко Асенов Иванов - по решение на ВАС 2016г.)

Дата на раждане 21 март 1966г.
Образование средно специално
Професионален опит - промишленост, култура и туризъм
Неженен
e-mail: mihailov.kelt.bg@abv.bg

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 2009-2021 Tran.bg