+ A | - a | Нулиране
Европейски избори 2019
Забранява се продажбата на алкохол в изборния ден!

Заповед

======================================================================

Централна избирателна комисия-видеоклипове-разяснителна кампания

=====================================================================

Централна избирателна комисия - видеоклип - машинно гласуване

=====================================================================

О Б Я В А


Общинска администрация Трън осигурява превозване на избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението до Избирателната секция при направена заявка от тях, включително в изборния ден на
тел. 0886 266056; 0884696942; 0876807882.

Обява


=====================================================================

На вниманието на членовете на СИК
Уважаеми дами и господа,
Уведомяваме ви, че обучението на членовете на СИК за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, ще се проведе на 17.05.2019г (петък) от 10:00часа в Камерна зала на НЧ "Гюрга Пинджурова 1895" гр.Трън.
Присъствието е задължително!

==============================================================

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ:

Във връзка с изтичането на срока за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес, за издаване на удостоверение за гласуване на друго място и за гласуване с подвижна избирателна кутия на 11.05.2019г (събота), Ви уведомяваме, че приемането и обработването на горепосочените документи в този ден ще се осъществява в Деловодството на Община Трън (гише ГРАО), кметовете на кметства и кметските наместници по населени места.


======================================================================

С Указ № 53/19.03.2019г (Обн., ДВ, бр. 24 от 22.3.2019 г.) Президентът на Република България насрочи избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

======================================================================

Заповед за образуване на избирателните секции на територията на община Трън за произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г
Заповед - публикувано на 29.03.2019г

======================================================================

Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци - публикувано на 05.04.2019

===================================================================

Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали

===================================================================
ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26.05.2019г - публикувано на 11.04.2019

======================================================================

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. - публикувано на 14.05.2019г

======================================================================


Покана за консултации по определяне съставите на СИК за изборите на 26.05.2018г - публикувано на 12.04.2019
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

2009-2021 Tran.bg