+ A | - a | Нулиране
Данни за контакт
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Пощенски адрес:
2460 гр. Трън,
Община Трън
Област Перник
пл. "Владо Тричков" 1
БУЛСТАТ 000386790

Телефони:Централа: 077319616;
Дежурен Общински съвет за сигурност: 077319615, факс 077333240
Секретар на Кмет: 077319601, факс:077787315


Местни данъци и такси 077333238, факс 077333239
e-mail Местни данъци и такси: mdt_tran@abv.bg

email на Община Трън:
obshtina_tran@mail.bg
obshtina@tran.egov.bg


Работно време на общинската администрация

понеделник-петък 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Приемно време на Кмета на общината:
Поради обявената епидемична обстановка свързана с разпространяването на COVID - 19, считано от 07.12.2020г. се отменят приемните дни на Ръководството на Община Трън.
При необходимост за връзка на посочените контакти на сайта на Община Трън.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Пощенски адрес:
2460 гр. Трън,
Общински съвет Трън
Област Перник
пл. "Владо Тричков" 1


Телефони:
077319616 вътр.122 Председател

077319616 вътр.121 Секретар на ОбС
email на Общински съвет Трън:
obs_tran@abv.bg
obs@tran.egov.bg
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://tran.bg/site/page.php?53

2009-2021 Tran.bg