+ A | - a | Нулиране
Декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
В процес на обработка

Ръководство:

Цветислава Цветкова - чл.35, ал.1, т.3

Катя Божидарова - чл.35, ал.1, т.1 ;

Румяна Младенова - чл.35, ал.1, т.1

Станислава Алексиева - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2


Кметове на кметства:

Самуил Стоилов - Пред ОБС гр. Трън

Станка Тасева - Пред ОБС гр. Трън


Кметски наместници:

Таня Пешева - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Борис Петков - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Васил Божилов - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Васил Симов - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Валери Захариев - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Виолета Лилова - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Гергана Гигова - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Маргарита Макариева - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Никола Динев - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Николина Димитрова - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Петър Петров - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Сашка Савова - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2


Общинска администрация:

Младен Янкулов - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.3

Мария Докторова - чл.35, ал.1, т.1

Райна Драганова - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Евгения Такова - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Цветанка Михайлова - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Снежанка Кокинова - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Надя Велкова - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Веселин Захариев - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Любен Макариев - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Десислава Димитрова - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Калина Владимирова - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Ива Иванова - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Любима Димитрова - чл.35, ал.1, т.1 ; lчл.35, ал.1, т.2

Соня Евтимова - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Адриана Байкушева - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Силвия Асенова - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Румяна Пенева - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Теодора Исаева - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Радослава Георгиева - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Милена Паракосова - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Нина Василева - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Петър Симеонов - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Григор Йоцев - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Цветана Маркова - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Александър Алексиев - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Мая Деянова - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Милена Маринова - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Анна Станкова - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Дарина Асенова-Стоянова - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Лиляна Петрова - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Михаела Тодорова - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Велин Стоилков - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Христина Гоцева - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Лиляна Александрова - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Наталия Кадънкова - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Младен Симов - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Тачко Георгиев - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Левчо Стратиев - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Янка Петрова - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Лидия Иванова - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Венета Стоянова - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Димитър Миланов - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Антон Аначков - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Анна Манчева - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Антоанета Страхилова - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Надежда Миленова - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Николина Чифличка - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2
Милка Николова - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Анна Захариева - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Диана Цонева - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2Даниела Петкова - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Тодор Исаев - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2Татяна Иванова - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Цветелина Василева - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Розалина Гаврилова - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2

Ангел Динев - чл.35, ал.1, т.1 ; чл.35, ал.1, т.2http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://pojarna.com

2009-2021 Tran.bg