+ A | - a | Нулиране
Бюджет на Община Трън

==============================================================================

Бюджет на Община Трън 2021 г.==============================================================================

Публикувано на 10.12.2021 г.

Отчет на бюджета на Община Трън за м.11.2021 г.


Отчет за м.11.2021г.

Отчет за м.11.2021г. -К33

Отчет за м.11.2021г. средства от ЕС-ДЕС

Отчет за м.11.2021г. средства от ЕС-ДМП

Отчет за м.11.2021г. -средства от ЕС-КСФ

Отчет за м.11.2021г. средства от ЕС-РА

==============================================================================

Публикувано на 11.11.2021 г.

Отчет на бюджета на Община Трън за м.10.2021 г.


Отчет за м.10.2021г.

Отчет за м.10.2021г. -К33

Отчет за м.10.2021г. средства от ЕС-ДЕС

Отчет за м.10.2021г. средства от ЕС-ДМП

Отчет за м.10.2021г. -средства от ЕС-КСФ

Отчет за м.10.2021г. средства от ЕС-РА

==============================================================================

Публикувано на 03.11.2021 г.

Отчет по бюджета за III -то тримесечие на 2021 г.


Отчет за III - ро тримесечие на 2021 г.

Отчет за III- ро тримесечие на 2021 г. -К33

Отчет за III- ро тримесечие на 2021 г. средства от ЕС-ДЕС

Отчет за III- ро тримесечие на 2021 г. средства от ЕС-ДМП

Отчет за III- ро тримесечие на 2021 г. средства от ЕС-КСФ

Отчет за III- ро тримесечие на 2021 г. средства от ЕС-РА

Разшифровка за III- ро тримесечие на трансферни операции и субсидии

Капиталови разходи за III- ро тримесечие на Община Трън 2021

==============================================================================

Публикувано на 10.10.2021 г.

Отчет на бюджета на Община Трън за м.09.2021 г.


Отчет за м.09.2021г.

Отчет за м.09.2021г. -К33

Отчет за м.09.2021г. средства от ЕС-ДЕС

Отчет за м.09.2021г. средства от ЕС-ДМП

Отчет за м.09.2021г. -средства от ЕС-КСФ

Отчет за м.09.2021г. средства от ЕС-РА

==============================================================================

Публикувано на 17.09.2021 г.

Отчет на бюджета на Община Трън за м.08.2021 г.


Отчет за м.08.2021г.

Отчет за м.08.2021г. -К33

Отчет за м.08.2021г. средства от ЕС-ДЕС

Отчет за м.08.2021г. средства от ЕС-ДМП

Отчет за м.08.2021г. -средства от ЕС-КСФ

Отчет за м.08.2021г. средства от ЕС-РА

==============================================================================

Публикувано на 11.08.2021 г.

Отчет на бюджета на Община Трън за м.07.2021 г.


Отчет за м.07.2021г.

Отчет за м.07.2021г. -К33

Отчет за м.07.2021г. средства от ЕС-ДЕС

Отчет за м.07.2021г. средства от ЕС-ДМП

Отчет за м.07.2021г. -средства от ЕС-КСФ

Отчет за м.07.2021г. средства от ЕС-РА

==============================================================================

Публикувано на 03.08.2021 г.

Отчет на бюджета на Община Трън за II - ро тримесечие на 2021 г.


Отчет за II - ро тримесечие на 2021 г.

Отчет за II - ро тримесечие на 2021 г. -К33

Отчет за II - ро тримесечие на 2021 г. средства от ЕС-ДЕС

Отчет за II - ро тримесечие на 2021 г. средства от ЕС-ДМП

Отчет за II - ро тримесечие на 2021 г. средства от ЕС-КСФ

Отчет за II - ро тримесечие на 2021 г. средства от ЕС-РА

Капиталови разходи за II - ро тримесечие на 2021 г. на Община Трън

==============================================================================

Публикувано на 15.07.2021 г.

Отчет на бюджета на Община Трън за м.06.2021 г.


Отчет за м.06.2021г.

Отчет за м.06.2021г. -К33

Отчет за м.06.2021г. средства от ЕС-ДЕС

Отчет за м.06.2021г. средства от ЕС-ДМП

Отчет за м.06.2021г. -средства от ЕС-КСФ

Отчет за м.06.2021г. средства от ЕС-РА

===================================================================================

Публикувано на 11.06.2021 г.

Отчет на бюджета на Община Трън за м.05.2021 г.


Отчет за м.05.2021г.

Отчет за м.05.2021г. -К33

Отчет за м.05.2021г. средства от ЕС-ДЕС

Отчет за м.05.2021г. средства от ЕС-ДМП

Отчет за м.05.2021г. -средства от ЕС-КСФ

Отчет за м.05.2021г. средства от ЕС-РА

==============================================================================

Публикувано на 19.05.2021 г.

Отчет на бюджета на Община Трън за м.04.2021 г.


Отчет за м.04.2021 г.

Отчет за м.04.2021 г. -К33

Отчет за м.04.2021 г. средства от ЕС-ДЕС

Отчет за м.04.2021 г. средства от ЕС-ДМП

Отчет за м.04.2021 г. средства от ЕС-КСФ

Отчет за м.04.2021 г. средства от ЕС-РА


==============================================================================

Публикувано на 19.05.2021 г.

Отчет на бюджета на Община Трън за първо тримесечие на 2021 г.


Отчет за първо тримесечие на 2021 г.

Отчет за първо тримесечие на 2021 г. -К33

Отчет за първо тримесечие на 2021 г. средства от ЕС-ДЕС

Отчет за първо тримесечие на 2021 г. средства от ЕС-ДМП

Отчет за първо тримесечие на 2021 г. средства от ЕС-КСФ

Отчет за първо тримесечие на 2021 г. средства от ЕС-РА

Разшифровка за първо тримесечие на трансферни операции и субсидии

Капиталови разходи за първо тримесечие на Община Трън 2021

==============================================================================

Публикувано на 02.03.2021 г.

Отчет на бюджета на Община Трън за 2020 г.

Отчет за 2020 г.
Отчет за 2020 г. -К33
Отчет за 2020 г. средства от ЕС-ДЕС
Отчет за 2020 г. средства от ЕС-ДМП
Отчет за 2020 г. средства от ЕС-КСФ
Отчет за 2020 г. средства от ЕС-РА
Разшифровка на трансферни операции и субсидии
Баланс на Община Трън за 2020
Поети ангажименти на Община Трън за 2020
Капиталови разходи на Община Трън за 2020

==============================================================================

Бюджет на Община Трън 2021 г.

Публикувано на 20.02.2021 г.

Първоначален план за 2021г. 6406 Трън Капиталови разходи

Публикувано на 01.02.2021 г.

Приходи за 2021 г. - проект
Разходи за 2021 г. - проект

==============================================================================

Бюджет на Община Трън 2020 г.

Бюджет на Община Трън за 2020г.

==============================================================================

Публикувано на 04.11.2020 г.
Отчет на бюджета на Община Трън за 9-месечие 2020 г.

Отчет за 9-месечие 2020 г.
Отчет за 9-месечие 2020 г.. -К33
Отчет за 9-месечие 2020 г.средства от ЕС-ДЕС
Отчет за 9-месечие 2020 г. средства от ЕС-ДМП
Отчет за 9-месечие 2020 г. -средства от ЕС-КСФ
Отчет за 9-месечие 2020 г. средства от ЕС-РА

==============================================================================

Отчет на бюджета на Община Трън за м.05.2020 г.

Отчет за м.05.2020г.
Отчет за м.05.2020г.-К33
Отчет за м.05.2020г.-средства от ЕС-КСФ

Отчет на бюджета на Община Трън за м.04.2020 г.

Отчет за м.04.2020г.
Отчет за м.04.2020г.-К33
Отчет за м.04.2020г.-средства от ЕС-КСФ

Отчет на бюджета на Община Трън за първо тримесечие на 2020 г.

Отчет бюджет първо тримесечие на 2020г.

Отчет на бюджета на Община Трън за м.01.2020 г.

Отчет за м.01.2020г.
Отчет за м.01.2020г. -К33
Отчет за м.01.2020г. средства от ЕС-ДЕС
Отчет за м.01.2020г. средства от ЕС-ДМП
Отчет за м.01.2020г. -средства от ЕС-КСФ
Отчет за м.01.2020г. средства от ЕС-РА

==============================================================================

Публикувано на 15.01.2020 г.
Приходи за 2020 г. - проект
Разходи за 2020 г. - проект

==============================================================================

Бюджет на Община Трън 2019 г.

Отчет на бюджета на Община Трън за IVто тримесечие на 2019г.

Отчет за IVто тримесечие на 2019г.
Отчет за IVто тримесечие на 2019г. -К33
Отчет за IVто тримесечие на 2019г. средства от ЕС-ДЕС
Отчет за IVто тримесечие на 2019г. средства от ЕС-ДМП
Отчет за IVто тримесечие на 2019г. -средства от ЕС-КСФ
Отчет за IVто тримесечие на 2019г. средства от ЕС-РА

Отчет IІІ-то Тримесечие 2019 на Община Трън

Отчет IІ-ро Тримесечие 2019 на Община Трън

Отчет I-во Тримесечие 2019 на Община Трън

Бюджет на Община Трън 2019

==============================================================================

Приходи за 2019 г. - проект
Разходи за 2019 г. - проект

==============================================================================

Бюджет на Община Трън 2018 г.


Бюджет на Община Трън 2018

Отчет I-во Тримесечие 2018 на Община Трън

Отчет IІ-ро Тримесечие 2018 на Община Трън

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета за периода 01.01.-31.12.2018г

Баланс на Община Трън за 2018

Бюджет на Община Трън 2017 г.

Бюджет на Община Трън 2017

Отчет Януари 2017 на Община Трън

Отчет Февруари 2017 на Община Трън

Отчет Март 2017 на Община Трън

Отчет I-во Тримесечие 2017 на Община Трън

Отчет Април 2017 на Община Трън

Отчет Май 2017 на Община Трън

Отчет Юни 2017 на Община Трън

Отчет II-во Тримесечие 2017 на Община Трън

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета за периода 01.01.-30.06.2017г

Отчет Юли 2017 на Община Трън

Отчет III-то Тримесечие 2017 на Община Трън

Отчет на бюджета на Община Трън за 2017 година

Баланс на Община Трън за 2017


http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://www.tic-tran.com/

2009-2021 Tran.bg