+ A | - a | Нулиране
Заявление за ДОИ
Заявленията се подават:
  • в Деловодство на Общинска администрация Трън - гр.Трън, пл."Владо Тричков" №1, партер от 8:30 до 17:00 часа

  • изпращат се на адрес гр.Трън, пк2460, пл."Владо Тричков" №1

  • e-mail: obshtina_tran@mail.bg

  • на Портал за достъп до обществена информация


Заявление за ДОИ

Изтеглете Заявление за ДОИ.

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://tran.bg/site/page.php?54

2009-2021 Tran.bg