+ A | - a | Нулиране
Избори за Народно събрание на 4 април 2021 г.
Публикувано: 29.03.2021г.

Заповед за забрана на продажбата на алкохол в изборния ден

===================================================================

Публикувано: 25.03.2021г.

О Б Я В А


Уведомяваме членовете на секционните избирателни комисии, че обучението във връзка с провеждане на Изборите за народни представители ще се проведе на 27 март 2021 г. /събота/ от 13.00 ч. в зала „ЕКОМИЛК“ на НЧ " Гюрга Пинджурова" гр. Трън!


===================================================================

Публикувано: 23.03.2021г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)


===================================================================
Публикувано: 22.03.2021г.

О Б Я В А


Общинска администрация Трън Ви уведомява, че осигурява превозване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 04.04.2021 г., до избирателна секция
№ 145100002 гр. Трън, ул. ”П.Д. Петков” №5, намираща се в сградата на СУ ”Гео Милев” ет.1.
Заявки за помощ при придвижването до избирателната секция в изборния ден, ще се приемат от кметските наместници по населени места и служителите на общината на адрес- гр. Трън, пл. “Владо Тричков“ №1 на 02.04.2021 г., 03.04.20214 г. – от 8:30 ч. до 17:00 ч. , на 04.04.2021 г. от 07:00 ч. до 16:00 ч. на следните телефони: 0888798688; 0876807882 ; 0886979712.


===================================================================

Публикувано: 16.03.2021г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ:

Във връзка с изтичане на срока на 27.03.2021 г. (събота) за приемане на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци Ви уведомяваме, че приемането и обработването на заявленията в този ден ще се осъществява при повикване на служителите в Деловодството на Община Трън (гише ГРАО) и кметските наместници по населени места от 8:30 часа до 17:00 часа.


===================================================================
Публикувано: 16.03.2021г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ:

Във връзка с изтичане на срока на 20.03.2021 г. ( събота) за издаване на Удостоверения за гласуване на друго място на имащите това право ; приемане заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели, имащи тези права в т. ч. и от карантинирани лица; приемане заявления за вписване на избирател в списъците за гласуване по настоящ адрес, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места , Ви уведомяваме, че приемането и обработването на горепосочените документи в този ден ще се осъществява в Деловодството на Община Трън (гише ГРАО) и кметските наместници по населени места от 8.30 ч. до 17.00 ч.


===================================================================

Публикувано на 02.03.2021г.


ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2021 - Разяснителна кампания -
https://www.cik.bg/bg/ns2021/campaign/video====================================================================================================
Публикувано на 19.02.2021г.
Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г., публикувани на основание чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс


Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.


Заповед за определяне на места за поставяне на агитационни материали

====================================================================================================
Публикувано на 18.02.2021 г.

Покана за провеждане на консултации за съставите на СИК и ПСИК на територията на община Трън

Линкове към Решенията на ЦИК и РИК за съставяне на СИК-овете:

РЕШЕНИЕ№ 2062-НС ЦИК

РЕШЕНИЕ №10-НС РИК Перник

====================================================================================================
Публикувано на 15.02.2021 г.

Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за изборите за Народно събрание на 04.04.2021г

====================================================================================================
Публикувано на 09.02.2021г.

Заповед за образуване на избирателни секции за провеждане на избори за Народно събрание на територията на Община Трън

====================================================================================================
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

2009-2021 Tran.bg