+ A | - a | Нулиране
Декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
В процес на обработка

Кметове на кметства:

Самуил Стоилов - чл.35, ал.1, т.1; чл.35, ал.1, т.2

Станка Тасева - чл.35, ал.1, т.1; чл.35, ал.1, т.2

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://tran.bg/site/page.php?56

2009-2021 Tran.bg