+ A | - a | Нулиране
Постоянни комисии към Общински съвет Трън
Постоянни комисии към Общински съвет мандат 2019-2023

На основание Решение №15/04.12.2019 г. на Общински съвет Трън:

1. Комисия по бюджет, финанси, икономика, инвестиционна политика и нормативна уредба
Председател: Мариела Асенова И2. Кованова
Членове: Д-р Веселина Христова Шишкова
Радостина Валериева Раденкова
Ташко Йорданов Минков
Д-р Павлина Борисова Костова


2. Комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, транспорт, благоустрояване, комунални дейности, обществен ред и бедствия и аварии
Председател: Теодора Тодорова Исаева
Членове: Д-р Веселина Христова Шишкова
Мариела Асенова Иванова
Емил Борисов Младенов
Ташко Йорданов Минков


3. Комисия по околна среда, общински гори и земи
Председател: Д-р Веселина Христова Шишкова
Членове: Милена Алексиева Миланова
Д-р Павлина Борисова Костова
Радостина Валериева Раденкова
Стефан Стоянов Тодоров


4. Комисия по здравеопазване, социални дейности и социална политика
Председател: Д-р Павлина Борисова Костова
Членове: Теодора Тодорова Исаева
Емил Борисов Младенов
Милена Алексиева Миланова
Иванка Игнатова Гълъбова


5. Комисия по образование, култура, културно-историческо наследство, децата, младежта, спорта и туризма
Председател: Милена Алексиева Миланова
Членове: Теодора Тодорова Исаева
Емил Борисов Младенов
Иванка Игнатова Гълъбова
Стефан Стоянов Тодоров


6. Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
Председател: Радостина Валериева Раденкова
Членове: Мариела Асенова Иванова
Иванка Игнатова ГълъбоваПостоянни комисии към Общински съвет мандат 2015-2019

На основание Решение №60/06.04.2017 г. на Общински съвет Трън:
1. Комисия по бюджет, финанси, икономика, инвестиционна политика и нормативна уредба
Председател: Соня Стефанова Миланова
Членове: Николай Иванов Манчев
Д-р Веселина Христова Шишкова
Олег Тодоров Тодоров
Иван Борисов Искренов

2. Комисия по здравеопазване, социални дейности и социална политика
Председател: Д-р Павлина Борисова Костова
Членове: Искра Славчева Виденова
Кирил Марков Михайлов
Десислав Стефанов Банков

3. Комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, транспорт, благоустрояване, комунални дейности, обществен ред и бедствия и аварии
Председател: Николай Иванов Манчев
Членове: Д-р Павлина Борисова Костова
Олег Тодоров Тодоров
Иван Борисов Искренов

4. Комисия по образование, култура, културно-историческо наследство, децата, младежта, спорта и туризма
Председател: Соня Стефанова Миланова
Членове: Кирил Марков Михайлов
Искра Славчева Виденова

5. Комисия по околна среда, общински гори и земи
Председател:Д-р Веселина Христова Шишкова
Членове: Соня Стефанова Миланова
Д-р Павлина Борисова Костова
Олег Тодоров Тодоров
Ташко Йорданов Минков

6. Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Председател: Д-р Веселина Христова Шишкова
Членове: Ташко Йорданов Минков
Десислав Стефанов Банков

На основание Решение №4/23.06.2016 г. на Общински съвет Трън:
1. Комисия по бюджет, финанси, икономика, инвестиционна политика и нормативна уредба
Председател: Соня Стефанова Миланова
Членове: Николай Иванов Манчев
Бойчо Левчов Харалампиев
Олег Тодоров Тодоров
Иван Борисов Искренов

2. Комисия по здравеопазване, социални дейности и социална политика
Председател: Д-р Павлина Борисова Костова
Членове: Искра Славчева Виденова
Кирил Марков Михайлов
Десислав Стефанов Банков

3. Комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, транспорт, благоустрояване, комунални дейности, обществен ред и бедствия и аварии
Председател: Николай Иванов Манчев
Членове: Д-р Павлина Борисова Костова
Олег Тодоров Тодоров
Иван Борисов Искренов

4. Комисия по образование, култура, културно-историческо наследство, децата, младежта, спорта и туризма
Председател: Соня Стефанова Миланова
Членове: Кирил Марков Михайлов
Искра Славчева Виденова

5. Комисия по околна среда, общински гори и земи
Председател: Бойчо Левчов Харалампиев
Членове: Соня Стефанова Миланова
Д-р Павлина Борисова Костова
Олег Тодоров Тодоров
Ташко Йорданов Минков

6. Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Председател: Бойчо Левчов Харалампиев
Членове: Ташко Йорданов Минков
Десислав Стефанов Банков

На основание Решение №15/17.12.2015 г. на Общински съвет Трън:

1. Комисия по бюджет, финанси, икономика, инвестиционна политика и нормативна уредба
Председател: Соня Стефанова Миланова
Членове: Николай Иванов Манчев
Бойчо Левчов Харалампиев
Олег Тодоров Тодоров
Иван Борисов Искренов

2. Комисия по здравеопазване, социални дейности и социална политика
Председател: Д-р Павлина Борисова Костова
Членове: Искра Славчева Виденова
Десислав Стефанов Банков

3. Комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, транспорт, благоустрояване, комунални дейности, обществен ред и бедствия и аварии
Председател: Бойчо Левчов Харалампиев
Членове: Николай Иванов Манчев
Д-р Павлина Борисова Костова
Олег Тодоров Тодоров
Иван Борисов Искренов


4. Комисия по образование, култура, културно-историческо наследство, децата, младежта, спорта и туризма
Председател: Соня Стефанова Миланова
Членове: Бойко Асенов Иванов
Ташко Йорданов Минков

5. Комисия по околна среда, общински гори и земи
Председател: Николай Иванов Манчев
Членове: Соня Стефанова Миланова
Д-р Павлина Борисова Костова
Бойко Асенов Иванов
Ташко Йорданов Минков

6. Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Председател: Бойчо Левчов Харалампиев
Членове: Искра Славчева Виденова
Десислав Стефанов Банков


Постоянни комисии към Общински съвет мандат 2011-2015

Съгласно Р.№9/01.12.2011г на ОбС Трън

1. Комисия по бюджет, финанси, икономика, инвестиционна политика и нормативна уредба

Председател: Соня Стефанова Миланова

Членове: Николай Иванов Манчев и Олег Тодоров Тодоров

2. Комисия по здравеопазване, социални дейности и социална политика

Председател: Даринка Илиева Борисова

Членове: Сашка Илчева Иванова и Павел Григоров Нонев

3. Комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, транспорт, благоустрояване, комунални дейности, обществен ред и бедствия и аварии

Председател: Николай Иванов Манчев

Членове: Румяна Стоянова Младенова и Харалампи Петров Харалампиев

4. Комисия по образование, култура, културно-историческо наследство, децата, младежта, спорта и туризма

Председател: Румяна Викторова Лилова

Членове: Соня Стефанова Миланова и Кирил Садков Драгомиров

5. Комисия по околна среда, общински гори и земи

Председател: Румяна Стоянова Младенова

Членове: Даринка Илиева Борисова и Харалампи Петров Харалампиев

6. Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Председател: Румяна Викторова Лилова

Членове: Сашка Илчева Иванова и Олег Тодоров Тодоров

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

2009-2021 Tran.bg