Разписание на автобусите

РАЗПИСАНИЕ

Фирма „Транс ГРУП 98” ЕООД 
Пътнически превози
 

Понеделник – Петък

 от Трън  Брезник Перник  София от София Перник Брезник Трън Продължава
6:30 7:10 7:45 8:45 5:50 6:40 7:10 7:50 до Стрезимировци
9:30 10:00 10:45 11:30 8:00 8:50 9:20 10:00 до Бохова
14:00 14:20 14:50 15:20 10:30 11:20 11:45 12:30 до Кожинци
16:40 17:10 17:45 18:30 15:00 15:50 16:15 17:10 до Стрезимировци
18:40 19:10 19:50 20:30 19:00 19:50 20:15 20:45  

 

Събота, неделя и празници

 от Трън  Брезник Перник  София от София Перник Брезник Трън Продължава
8:00 8:20 8:50 9:30 8:00 8:50 9:20 10:00 до Бохова
14:00 14:20 14:50 15:20 10:30 11:20 11:45 12:30 до Пенкьовци
16:40 17:10 17:45 18:30 15:00 15:50 16:15 17:10 до Бохова
18:40 19:10 19:50 20:30 19:00 19:50 20:15 20:45  

 

За контакт: GSM: 0890117113