Разписание на автобусите

РАЗПИСАНИЕ

Фирма „Транс ГРУП 98” ЕООД 
e-mail: trans_grup@abv.bg

тел. 0890117113

Понеделник – Петък

 от Трън  Брезник Перник  София от София Перник Брезник Трън Продължава
7:00 7:30 8:00 8:45 ------ 6:40 7:10 7:40 ------
8:30 9:00 9:30 ------- 8:00 8:50 9:20 10:00 до Бохова
12:00 12:30 13:00 --------- --------- 10:10 10:40 11:10 ---------
14:00 14:30 15:00 15:45 --------- 14:00 14:30 15:00 ---------
16:40 17:10 17:40 --------- 15:00 15:50 16:15 17:10 до Бохова
18:40 19:10 19:50 20:30 19:00 19:50 20:15 20:45  

 

Събота, неделя и празници

 Пенкьовци  от Трън  Брезник Перник  София от София Перник Брезник Трън Продължава
  7:00 7:30 8:00 8:45 8:00 8:50 9:20 10:00 до Бохова
  14:00 14:30 15:00 15:45 10:30 11:20 11:45 12:30 до Пенкьовци
15:30 16:40 17:10 17:45 18:30 15:00 15:50 16:15 17:10 до Бохова
  18:40 19:10 19:50 20:30 19:00 19:50 20:15 20:45  

 

За контакт: GSM: 0897728484

GSM: 0882000121

GSM: 0894891914

GSM: 0886997848

Линк към разписанието в новия сайт на Община Трън

tran.bg/site/page.php