+ A | - a | Нулиране
Бит и култура, символи на Трън
Бит и култура

Животът в Трънския край открай време е бил труден. Същевременно разнообразната природа в този регион предоставяла условия за развитието на специфичен поминък, свързан главно със скотовъдство, планинско земеделие и грънчарството. Занаятът, пуснал дълбоки корени сред местното население обаче, е дюлгерството. Трънските майстори строители са известни из цяла България, изграждайки през ХІХ и ХХ век възрожденския, а след това и модерния образ на редица български градове.

Трънският край е истинско кътче от рая, едно от онези, ставащи все по-малко, места със съхранени кристален въздух и уникална екологично чиста околна среда, като предлага на своите гости уникална природа и скални феномени, богати флора и фауна, старинна култура и бит, съхранил дъха на миналото, незабравими преживявания и не на последно място - добри и гостоприемни хора.

През 90-те години на 20 век Трънският край преживя сериозен трус в икономическото си развитие, в резултат на който бяха закрити всички промишлени предприятия и големи селскостопански обекти. Това доведе до засилване на миграционните процеси и демографската криза засегна всички селища на общината. Определянето на Община Трън като селска община в процесите по присъединяване на България към ЕС доведе до съживяване на селското стопанство и предимно земеделието. Постигнати бяха добри резултати в управлението и стопанисването на общинските гори, което също даде тласък на икономическото възраждане на района. Все още стоят неизползвани възможностите за развитие на животновъдството и биоземеделието , но са направени първите стъпки в тази област. Като важен приоритет в развитието на общината се очерта и туризмът в неговото многообразие, като основите са поставени - остава надграждането с помощта на инициативата и желанието на местните общности.

Символи на Трън

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://www.tic-tran.com/

2009-2021 Tran.bg