+ A | - a | Нулиране
Заповеди на Министъра на здравеопазването Проф. Д-р Костадин Ангелов
Заповед № РД-01-278/29.04.2021 г.на Министъра на здравеопазването относно мерки за извънредната епидемична обстановка

Заповед № РД-01-274/29.04.2021 г.на Министъра на здравеопазването относно мерки за извънредната епидемична обстановка

Заповед № РД-01-273/29.04.2021 г.на Министъра на здравеопазването относно мерки за извънредната епидемична обстановка

Заповед № РД-01-265/23.04.2021 г.на Министъра на здравеопазването относно мерки за извънредната епидемична обстановка

Заповед № РД-01-240/16.04.2021 г.на Министъра на здравеопазването относно мерки за извънредната епидемична обстановка

Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г.на Министъра на здравеопазването относно мерки за извънредната епидемична обстановка

Заповед № РД-01-202/02.04.2021 г.на Министъра на здравеопазването относно мерки за извънредната епидемична обстановка

Заповед № РД-01-197/31.03.2021 г.на Министъра на здравеопазването относно мерки за извънредната епидемична обстановка

Заповед № РД-01-196/31.03.2021 г.на Министъра на здравеопазването относно мерки за извънредната епидемична обстановка

Заповед № РД-01-194/30.03.2021 г.на Министъра на здравеопазването относно мерки за извънредната епидемична обстановка

Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г.на Министъра на здравеопазването относно мерки за извънредната епидемична обстановка

Заповед № РД-01-171/17.03.2021 г.на Министъра на здравеопазването относно мерки за извънредната епидемична обстановка

Заповед № РД-01-168/15.03.2021 г.на Министъра на здравеопазването относно мерки за извънредната епидемична обстановка

Заповед № РД-01-167/12.03.2021 г.на Министъра на здравеопазването относно мерки за извънредната епидемична обстановка

Заповед № РД-01-162/11.03.2021 г.на Министъра на здравеопазването относно мерки за извънредната епидемична обстановка

Заповед № РД-01-142/04.03.2021 г.на Министъра на здравеопазването изменя и допълва със заповед № РД-01-162/11.03.2021 г

Заповед № РД-01-132/26.02.2021 г.на Министъра на здравеопазването изменя и допълва със заповед № РД-01-168/15.03.2021 г

Заповед № РД-01-118/23.02.2021 г.на Министъра на здравеопазването изменя и допълва със заповед № РД-01-142/04.03.2021 г

Заповед № РД-01-105/16.02.2021 г.на Министъра на здравеопазването отменена със заповед № РД-01-167/12.03.2021 г.

Заповед № РД-01-92/11.02.2021 г.на Министъра на здравеопазването допълва със заповед № РД-01-118/23.02.2021 г

Заповед № РД-01-98/14.02.2021 г.на Министъра на здравеопазването изменя и допълва със заповед № РД-01-132/26.02.2021 г[

Заповед № РД-01-74/01.02.2021 г.на Министъра на здравеопазването отменена със заповед № РД-01-105/16.02.2021 г

Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г.на Министъра на здравеопазването изменя и допълва със заповед № РД-01-98/14.02.2021 г

Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г.на Министъра на здравеопазването относно мерки за извънредната епидемична обстановка

Заповед № РД-01-50/26.01.2021 г.на Министъра на здравеопазването отменена със заповед № РД-01-74/01.02.2021 г

Заповед № РД-01-20/15.01.2021 г.на Министъра на здравеопазването изменя и допълва със заповед № РД-01-52/26.01.2021 г

Заповед № РД-01-726/23.12.2020 г.на Министъра на здравеопазването допълва със заповед № РД-01-92/11.02.2021 г

Заповед № РД-01-725/23.12.2020 г.на Министъра на здравеопазването отменена със заповед № РД-01-50/26.01.2021 г

Заповед № РД-01-724/22.12.2020 г.на Министъра на здравеопазването относно мерки за извънредната епидемична обстановка

Заповед № РД-01-721/21.12.2020 г.на Министъра на здравеопазването относно мерки за извънредната епидемична обстановка

Заповед № РД-01-720/20.12.2020 г.на Министъра на здравеопазването относно мерки за извънредната епидемична обстановка

Заповед № РД-01-719/20.12.2020 г.на Министъра на здравеопазването отменена със заповед № РД-01-50/26.01.2021 г

Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г.на Министъра на здравеопазването изменя и допълва със заповед № РД-01-20/15.01.2021 г

Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г.на Министъра на здравеопазването отменена със заповед № РД-01-718/18.12.2020 г

Заповед № РД-01-675/25.11.2020 г.на Министъра на здравеопазването отменена със заповед № РД-01-51/26.01.2021 г

Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г.на Министъра на здравеопазването отменена със заповед № РД-01-677/25.11.2020 г

Заповед № РД-01-651/11.11.2020 г.на Министъра на здравеопазването отменена със заповед № РД-01-655/13.11.2020 г

Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г.на Министъра на здравеопазването отменена със заповед № РД-01-626/27.10.2020 г

Заповед № РД-01-619/23.10.2020 г.на Министъра на здравеопазването отменена със заповед № РД-01-626/27.10.2020 г

Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г.на Министъра на здравеопазването отменена със заповед № РД-01-675/25.11.2020 г

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2021 Tran.bg