+ A | - a | Нулиране
петък 22 май 2015
Информационна среща

В изпълнение на проект2014BGО5М90PО01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонди Инициативата за младежка заетост на 03.06.2015г./сряда/ от 14:00 ч. в Заседателната зала на Община Трън, пл. "Владо Тричков"1 ще се проведе информационна среща на представители на Агенция по заетостта с работодатели с цел запознаване с проект "Младежка заетост".

Допълнителна информация за проекта може да получите чрез Дирекция "Бюро по труда" Перник-филиал Трън, на сайта на Агенция по заетостта или www.eufunds.bg.

Информация за работодател

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2021 Tran.bg