+ A | - a | Нулиране
четвъртък 11 юни 2015
Обявление Зелениград

ОБЯВЛЕНИЕ

 Община Трън, отдел „УТОС”, на основание чл.128,ал.1, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на ПИ №140020 в землището на с.Зелениград, общ.Трън.

Повече подробности в прикачения файл.

Обявление Зелениград

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2021 Tran.bg