+ A | - a | Нулиране
петък 20 ноември 2020
Проект на Програма за управление на отпадъците на Община Трън за периода 2020-2024 г.
Проектът на Програмата е разработен в съответствие с нормативните изисквания на чл. 52 от Закона за управление на отпадъците.

Проект на Програма за управление на отпадъците на Община Трън за периода 2020-2024 г.
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: Изтичане на мандата на съдебни заседатели при ОС-Перник.
Обявление
Покана за заседание на Общински съвет Трън на 26.11.2020 г.
Покана
ПОКАНА за участие в обществено обсъждане на План-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2021 год.
Покана
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ПЛАН - СМЕТКА
ЗАПОВЕД
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2021 Tran.bg