+ A | - a | Нулиране
понеделник 16 ноември 2020
Докладна записка относно предложение за избор на съдебни заседатели за Районен съд гр.Трън.
П Р О Т О К О Л
Докладна записка
Заповед на г-жа Цветислава Цветкова - Кмет на Община Трън относно мерки за извънредната епидемична обстановка
Заповед №РД-05-595 от 16.11.2020 на Кмета на Община Трън
Заповед на г-жа Цветислава Цветкова - Кмет на Община Трън относно мерки за извънредната епидемична обстановка
Заповед №РД-05-594 от 16.11.2020 на Кмета на Община Трън
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2021 Tran.bg