+ A | - a | Нулиране
петък 30 октомври 2020
Заповед на г-жа Ц. Цветкова-Кмет на Община Трън - преустановява се провеждането на закрито на колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер.
Заповед №РД-05-563 от 30.10.2020 на Кмета на Община Трън
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2021 Tran.bg